2012-01-01

Äntligen någon som talar klarspråk... eller?

Sagan om Håkan Juholt har präglats av politiskt spel. Det började med krypskytte och falskspel mot Mona Sahlin från lismande medarbetare som utåt gav henne sitt fulla stöd. Därefter kom hennes avgång, ett partiledarval på en partikongress som i vanlig ordning gick till ungefär som kinesisk folkkongress: folk från hela landet samlades för att rösta ja till vad som ledarskiktet redan bestämt.

Därefter har det hela bara blivit mer och mer av en såpopera. Läckor i mängder, arga SMS, kritik som framförts mellan raderna, medarbetare som in absurdum undvikit svara på frågan om de känner förtroende för Juholt eller inte, och sedan blivit arga när deras avsaknad har tolkats som kritik men utan att för den sakens skull tagit chansen att förtydliga sig... Intrigerna har varit raffinerade!

När Ylva Johansson nu tar bladet från munnen och säger rakt ut vad hon tycker så framstår detta, oavsett vad man tycker om budskapet som sådant, som en frisk fläkt av klarspråk i frågan; någon säger till slut rakryggat sitt hjärtas mening, omaskerat, offentligt och oläckt. Men kanske är även detta en del av det politiska spelet, kanske har den läckta och inlindande kritiken på socialdemokratiskt maktspråk varit varningar, medan dagens rättframa kritik på samma språk snarare skall tolkas som att spelet är slut.

Ab1, Ab2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.