2012-01-02

Eurodebatt i sandlådan

I Aftonbladet får idag Carl B Hamilton och Jonas Sjöstedt svara på frågan om euron har en framtid.

Hamilton svarar ett rungande ja på frågan, och fortsätter sedan att med folkpartistisk entusiasm tillägga att Sverige borde ansluta sig så fort som möjligt. Eurokrisen förefaller i Hamiltons ögon vara en parentes, snarare än en ödesfråga med mycket öppet svar. Det senaste årets nyhetsrapportering tycks ha gått honom helt förbi.

Sjöstedt å sin sida svarar att skuldkrisen beror på euron, inte på ekonomisk misskötsel, att de onda herrarna i EU är glada för krisen, eftersom den låter dem sätta sin Onda Agenda i verket och slå ned på fackföreningarna. Att rädda bankerna tycks i Sjöstedts ögon handla om att dunka bankdirektörerna i ryggen, snarare än att förhindra att fler länder dras ned i avgrunden

Båda är i sina argumentationer inne på sanningen några gånger. Båda pekar ibland på verkliga problem som måste lösas. Både väljer i slutändan dock att tolka verkligheten och vränga fakta på ett sådant sätt att deras egna befintliga världsbilder blir bekräftade. Båda väljer att bortse från mängder av, för dem själva, obekväma sanningar, så att de åsikter de hade redan långt före krisen blir de enda rimliga slutsatserna att dra. Det är patetiskt att ledande politiker år 2011 inte klarar av att göra en samhällanalys på högre nivå än så.

SvD1, DN1, DN2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.