2012-01-02

Eurodebatt i sandlådan

I Aftonbladet får idag Carl B Hamilton och Jonas Sjöstedt svara på frågan om euron har en framtid.

Hamilton svarar ett rungande ja på frågan, och fortsätter sedan att med folkpartistisk entusiasm tillägga att Sverige borde ansluta sig så fort som möjligt. Eurokrisen förefaller i Hamiltons ögon vara en parentes, snarare än en ödesfråga med mycket öppet svar. Det senaste årets nyhetsrapportering tycks ha gått honom helt förbi.

Sjöstedt å sin sida svarar att skuldkrisen beror på euron, inte på ekonomisk misskötsel, att de onda herrarna i EU är glada för krisen, eftersom den låter dem sätta sin Onda Agenda i verket och slå ned på fackföreningarna. Att rädda bankerna tycks i Sjöstedts ögon handla om att dunka bankdirektörerna i ryggen, snarare än att förhindra att fler länder dras ned i avgrunden

Båda är i sina argumentationer inne på sanningen några gånger. Båda pekar ibland på verkliga problem som måste lösas. Både väljer i slutändan dock att tolka verkligheten och vränga fakta på ett sådant sätt att deras egna befintliga världsbilder blir bekräftade. Båda väljer att bortse från mängder av, för dem själva, obekväma sanningar, så att de åsikter de hade redan långt före krisen blir de enda rimliga slutsatserna att dra. Det är patetiskt att ledande politiker år 2011 inte klarar av att göra en samhällanalys på högre nivå än så.

SvD1, DN1, DN2

Inga kommentarer:

Fakta om invandringen
 • 111 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige 2012. [Källa]
 • Av de 111 000 uppehållstillstånden som delades ut 2012 var endast 50 st tidsbegränsade (TUT).
  Den högsta andelen av uppehållstillstånden som varit tidsbegränsade under ett år är cirka 1 procent (635 av 62 463 år 2005). [Källa]
 • Av alla världens i-länder har Sverige, sett till folkmängden, den största invandringen. [Källa]
 • 60 procent av socialbidragen går till invandrare. [Källa 1, 2]
 • 43 procent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utrikesfödda. [Källa]
 • Nettokostnaden för invandringen uppskattas till mellan 40 och 90 miljarder kr årligen (8 600 - 19 400 kr per arbetande svensk och år). [Källa 1, 2, 3, 4]
  Jämför med maximalt jobbskatteavdrag, cirka 21 000 kr per person och år. [Källa]
 • Var fjärde invandrare från Nordafrika har tagits av polisen för brott. [Källa 1, 2]
 • Gärningsmännen vid samtliga överfallsvåldtäkter i Oslo under en femårsperiod visade visade sig vara invandrare. [Källa]
 • 90 procent av de asylsökande har inga eller icke godkända
  id-handlingar. [Källa 1, 2]
 • År 2012 stod Sverige för över 9 % av i-ländernas totala asylmottagande.
  Mätt i asylsökande per invånare var detta mer än något annat i-land förutom Malta. [Källa 1, 2]
 • Mer än hälften av somalierna och afghanerna är analfabeter. [Källa]
 • På Rosengårdsskolan går 72 procent av eleverna ut utan gymnasiebehörighet. [Källa]
 • Klyftorna i Sverige ökar mest i västvärlden. [Källa 1, 2]
 • Diagram över utdelade uppehållstillstånd mellan 1980 (12 669 st) och 2012 (111 090 st). [Källa]
 • 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12