2013-10-16

Asylkartor


Abuseanmält inlägg


Den kraftiga svenska överrepresentationen i en internationell jämförelse av asylmottagandet kan illustreras på lite olika sätt. Jag har tidigare lagt upp diagrammet längst ned i detta blogginlägg, men jag nu även tagit fram två kartor för att illustrera samma sak.

På en karta över EU:s medlemsstater där respektive lands storlek beror på asylsökande per capita blir Malta, Sverige och Luxemburg de största länderna.

Källa: UNHCR


På en karta över EU:s medlemsstater där respektive lands storlek beror på det totala antalet asylsökande blir Sverige det tredje största landet efter Tyskland och Frankrike, trots att vår befolkning bara är en bråkdel av dessa länders.

Källa: UNHCRKälla: UNHCR

Ab1, Ab2, DN1, LT1, LT2, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, Sk1, Sk2, SMP1, SMP2, SMP3, SR1, SvD1, SvD2, SvD3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.