2013-10-10

Kulturredaktionernas julafton

Nobelpriset är alltid stort vid den här tiden av året. Nobelpriset i litteratur, det vill säga.

Åh, nog rapporteras det lite pliktskyldigt om hur fysikforskningen lyckats förklara universums uppkomst och liknande kuriosa. Men rapporteringen kring detta kommer inte i närheten av den uppståndelse som en postmodernistisk, neurotisk, navelskådande och totalt okänd rödvinspimplande författare skapar. Kulturredaktionerna blir så till sig att de till och med kastar in ett och annat "hen" i rapporteringen.

På liknande vis brukar tidningarnas läsare en gång om året få chansen att testa sig själva på högskoleprovets frågor. Det vill säga, på frågorna från den del av högskoleprovet som handlar om ordkunskap. Den logiska problemlösningens frågor lyser däremot av någon anledning varje gång med sin frånvaro.

Eller med andra ord, medias rapportering om Nobelpriset och högskoleprovet säger nästan mer om media, än vad den säger om Nobelpriset och högskoleprovet.


SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SvD17, SvD18, SvD19, SvD20, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, SR16, SR17, SR18, SR19, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.