2014-06-25

Väljarna förtjänar ett uppriktigt svar

I den mycket läsvärda artikeln "Det här vill makthavarna inte prata om" skriver Peter Santesson i Dagens Samhälle om det faktum att "Sverige kombinerar en ovanligt stor asylinvandring med en ovanligt dålig förmåga att jobbintegrera de nyanlända".

Santessons konstaterade är något av ett understatement. Den ovanligt stora asylinvandringen han talar om är EU-ländernas största, och den ovanligt dåliga förmågan till jobbintegration manifesterar sig bland annat i OECD-ländernas största sysselsättningsgap mellan infödda och invandrade.

För att förklara detta refererar Santesson till nationalekonomen Andreas Bergh, som forskat i saken:
"I korthet tycks det vara när man samtidigt kombinerar tre ingredienser som jobbgapet mellan inrikes och utrikes födda uppstår: en omfattande asylinvandring, en arbetsmarknad som huvudsakligen täcks av kollektivavtal samt jämförelsevis höga ersättningsnivåer i socialbidragen (eller motsvarande skyddsnät)."
Annorlunda uttryckt, det finns en inneboende konflikt mellan den svenska modellen och en stor asylinvandring. En konflikt som blir större ju större andelen utlandsfödda blir av befolkningen, eftersom detta leder till en allt högre och därmed också allt dyrare arbetslöshet. Santesson summerar:
"Det här är ett av de mest angelägna och besvärliga samhällsproblemen i Sverige. Bland beslutsfattare inser man sedan länge vad problemet handlar om. Men ändå finns den där motviljan mot att tala klartext offentligt. Dilemmat är så svårt och obehagligt. Skulle folk förstå? Ja, det är jag övertygad om."
Det finns, enkelt uttryckt, två sätt att lösa denna konflikt. Den ena är att skrota den svenska modellen med höga lägstalöner och ett starkt socialt skyddsnät. Den andra är att kraftigt minska asylinvandringen.

Detta är ingen marginalfråga, det är en ödesfråga för Sverige men, som Santesson säger, det är en sådan som makthavarna gör allt för att slippa tala om. Istället invaggas folket i illusionen att vi både kan äta kakan och ha den kvar, att vi inte står inför något avgörande vägval.

Partiledarna borde ställas mot väggen av ettriga intervjuare i SVT:s valdebatter och avkrävas besked, men sannolikheten för att det skall ske är minimal. Detta är direkt skamligt, för de svenska väljarna förtjänar ett uppriktigt svar.

Lästips: Ilan Sadé, Merit Wager, Mattias Allring, Anybody


DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, SvD1, SvD2, Ab1, Ab2, Dag1, Dag2, Dag3, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, LT1, NSk1, Sk1, Sk2