2014-08-26

Det sluttande planets juridik

Efter att en man nyligen lade ut en inspelning av en muslimsk utomhusgudssjänst mitt i ett bostadsområde på nätet, med kommentaren "det är inte normalt att vakna till en åsna som har ont i magen", ämnar kammaråklagare Michael Forsberg i Nyköping väcka åtal för hets mot folkgrup.

Jag är kluven till om en demokrati överhuvudtaget bör hålla sig med en brottsparagraf av det här slaget. Att någonting är högst olämpligt och plumpt att säga innebär inte automatiskt att det bör vara brottsligt.

Dels för att det finns andra lagparagrafer – till exempel de om förtal, ärekränkning och ofredande – som i de allra flesta angelägna fall borde vara tillräckliga. Dels för att det borde vara en demokratisk ryggmärgsreflex att se inskränkningar av yttrandefriheten som en absolut sista utväg, snarare än ett bekvämt sätt att skydda ett stadigt ökande antal grupper från obehagliga tillmälen. Sist men inte minst för att varje definition av "hets mot folkgrupp" närmast per definition blir godtycklig.

Lagen om hets mot folkgrupp instiftades ursprungligen bland annat för att stoppa spridningen av antisemitiska flygblad och broschyrer. Det aktuella fallet är inte bara ett slående exempel på hur en lag stiftad med de bästa av avsikter kommit att appliceras på helt andra fall än vad den ursprungligen var tänkt för. Det är också ett belysande exempel på det sluttande plan lagstiftning av det här slaget utgör. Den lag som en gång gjorde det åtalbart att systematiskt producera och sprida rasistisk propaganda, har idag börjat tillämpas på enstaka raljanta yttranden om religiösa ritualer.

Det mest skrämmande är emellertid åklagaren ser det som en försvårande omständighet i sammanhanget att ett antal människor sökte upp och hotade mannen efter att han hade lagt ut sin kommentar. Köper man åklagarens resonemang skulle det i princip lika väl kunna vara hets mot folkgrupp att måla och sprida Muhammedbilder. Vad värre är, enligt samma resonemang skulle detta brott också anses värre ju fler mordhot konstnären i fråga får motta.

Jag kan personligen inte uttala mig om hur mycket åklagaren har på fötterna rent juridiskt. Rent moraliskt och principiellt, däremot, gör åklagarens inställning mig livrädd.

PS:
När politiker och jurister försöker förklara vilka som rent juridiskt kan utsättas för "hets mot folkgrupp" är det tämligen uppenbart att de vet precis vilka som är etniska svenskar och vilka som inte är det, även om samma människor i andra sammanhang frenetiskt förnekar att så är fallet.

Läs också: Ilan Sadé
SvD1, SVT1, SvD1, DN1, SMP1