2015-01-14

Två politiker, noll svar

I kvällens Aktuellt möttes Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra i en debatt. Resultatet blev en sorglig påminnelse om vilken sorglig, konturlös, floskulös och ynklig historia den svenska politiken har blivit.

Det började med att Kinberg Batra började tala sig varm för det Natomedlemskap som var en icke-fråga så länge hennes eget parti innehade statsministerposten. Löfven förklarade kategoriskt att detta inte var aktuellt, men hade uppenbara problem att motivera varför. Han mumlade och surrade, för att till slut haspla ur sig något om att detta skulle skapa "osäkerhet" i vårt närområde.

Därefter gjorde han klart för tittarna att Socialdemokraterna fortfarande lever i det förgångna, genom att tydligt mumla något om att tillhöra "den ena eller andra alliansen". Nyheten att Warszawapakten inte längre existerar tycks inte ha nått fram till Sveavägen 68. De omhuldade idéerna om den "tredje ståndpunkten" och "kålsuparteorin" tycks däremot fortfarande leva på det socialdemokratiska partihögkvarteret, även om de har förpassats till historiens sophög utanför.

På frågan om hur arbetslösheten skall minskas svarade Kinberg Batra att fler borde jobba längre. Detta var ett alldeles uppenbart icke-svar eftersom uppskjutna pensionsavgångar inte minskar arbetslösheten, men Kinberg Batras svar öppnade åtminstone för förbättrade statsfinanser. Löfvens svar på samma fråga var statliga satsningar och statliga jobb. Sådana åtgärder sänker av naturliga skäl arbetslösheten, åtminstone kortsiktigt, men till priset av försämrade statsfinanser snarare än förbättrade.

När programledaren frågade de bägge partiledarna vad de ville göra för att få bukt med den höga arbetslösheten bland invandrare blev det ännu mer pinsamt. Kinberg Batras svar på frågan var i tur och ordning "mycket", "integration" och att "utveckla politiken". Därtill påpekade hon att det är "fler utrikesfödda än nånsin som jobbar", vilket är fullständigt irrelevant eftersom detta är en följd av att andelen utrikesfödda har ökat, inte att arbetslösheten i gruppen har minskat.

Löfven å sin sida besvarade frågan med en vag utläggningar om statliga satsningar som "språkinsatser", "effektivare mottagningsprocess" och, liksom Kinberg Batra, "integration". Tomma ord med andra ord, i synnerhet som Sverige inte bara är sämst i OECD på integration utan dessutom sedan valet helt saknar integrationspolitik.

Den svenska politiken har blivit patetisk. Det började med triangulering, det fortsatte med den tunghäfta som uppstod då Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och det exploderade i samband med den så kallade decemberuppgörelsen (DÖ). Idag går det inte längre att ta den svenska politiken på allvar och, vad värre är, det står pinsamt klart att politikerna står handfallna inför de stora framtidsutmaningarna.

Läs också: Den sjätte mannen, Anybody's Place
DN1, DN2, DN3, DN4, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, LT1, BT1, BT2, BT3, SMP1, SMP2, SMP3, ÖP1, Dag1, Dag2, Av1, SvD1, SvD2, SvD3, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2