2015-06-15

Om Kamal El Mekki och varför den politiska ryggradslösheten gör islamofobin logisk

Att den islamistiske hatpredikanten Kamal El Mekki skulle tala på Folkets hus i Rinkeby är egentligen inte särskilt anmärkningsvärt, eftersom ett stort antal organisationer med vitt skilda agendor arrangerar aktiviteter där. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att planen var att han också skulle ha hållit föredrag i Stockholms moské, ett evenemang arrangerat av bland annat Studieförbundet Ibn Rushd och Stockholms Unga Muslimer (en del av Sveriges Unga Muslimer).

Det är inte första gången något sådant händer. Just Stockholms moské och ovan nämnda föreningar har gång på gång blivit påkomna med att ägna sig åt radikal islamistisk verksamhet. Både Stockholms moské och Sveriges Unga Muslimer har därtill nära band till Muslimska brödraskapet. För detta har man inte bara blivit belönad med bidrag. Därtill har Sveriges Unga Muslimers tidigare ordförande Mehmet Kaplan med denna verksamhet som plattform kunnat göra politisk karriär ända in i regeringen.

Kritik mot dessa organisationer är emellertid påfallande sällsynt. När kritik ändå framförs begränsar sig denna kritik i regel till enskilda evenemang, trots att det närmast krävs skygglappar för att inte se det högst obehagligt mönster som framträder. Därtill har dessa organisationer satt i system att avfärda all kritik, oavsett hur välgrundad denna är, som utslag av "islamofobi". Detta är i regel tillräckligt för att ängsliga journalister och politiker skall låta saken bero, även när det är uppenbart att kritiken i allra högsta grad är välmotiverad.

Att det förhåller sig på det sättet borde göra alla som oroar sig över islamofobi ytterst bekymrade. Att öppet islamistisk verksamhet inte kritiseras, utan istället får bidrag och politiskt stöd, leder inte bara till att människor blir lidande när extremismen bred ut sig. Att det förhåller sig på det sättet lär dessutom leda till att islamofobin ökar, helt enkelt för att islamofobin därmed framstår som logisk.

Om politiker och journalister signalerar att det är okej att muslimer håller sig med dålig kvinnosyn, att det är okej att moskéer predikar både islamistiska, jihadistiska och antisemitiska budskap, då signalerar samma politiker och journalister också att detta är vad islam innebär. Vad de emellertid inte tycks förstå är att om detta är vad islam innebär, då är det också i allra högsta grad legitimt att tycka genuint illa om religionen i fråga.

Läs även:
Per Gudmundson
DN1, DN2, DN3, SvD1, Ex1, Ex2, GP1

5 kommentarer:

 1. Islamkritikern Mona Walter, med ursprung i Somalia och som konverterat till kristendomen, skulle idag ha hållit föredrag om demokrati och religionsfrihet i Rinkeby Folkets Hus. Detta föredrag ställde ordföranden i Folkets Husföreningen in i sista stund eftersom det stred mot föreningens policy.
  Så nu vet vi att en islamistisk hatpredikant inte strider mot föreningens policy, men väl en islamkritiker.
  Personligen tycker jag att det är minst lika anmärkningsvärt som att predikanten framträder i Stockholms moské.

  SvaraRadera
 2. Såvitt jag har förstått det ställde Folkets hus in båda arrangemangen samtidigt, så riktigt så enkelt var det inte.

  SvaraRadera
 3. "dålig kvinnosyn samt islamistiska, jihadistiska och antisemitiska budskap" förekommer inte inom Islam som dessa journalister och politiker ser det, eftersom de inte satt sig in i frågan, och eftersom sakfrågan och fakta inte är viktiga, utan bara att de själva får känna sig goda och att de får känna att deras meningsmotståndare är onda.

  SvaraRadera
 4. Läsvärt som alltid! Jag håller med om det mesta, men varför använda det totalt havererade ordet "islamofobi"? Tvärtom borde man anstränga sig för att försöka bryta ner denna fullständiga anomali.

  SvaraRadera
 5. Mycket klokt skrivet, Fnordspotter!

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.