2018-01-29

Ministern och strandlejonet

Häromveckan väckte ett HIV-smittat strandlejon vid namn Leonard stor uppmärksamhet i skottlossningarnas, handgranaternas och de outredda våldtäkternas Sverige.

Leonard – som framlever sina dagar i en lärobok i statistik – har nämligen haft fiktivt men oskyddat sex med 140 fiktiva kvinnor utan att informera dem om sitt fiktiva sjukdomstillstånd, trots att smittorisken vid varje enskild fiktiv erövring utgjort en procent. När det så avslöjades att studenter på Handelshögskolan vid Örebro universitet fått i uppdrag att beräkna sannolikheten för att fiktiv smittoöverföring hade skett, utbrast därför en smärre skandal.

Det behöver knappas påpekas att räkneexemplet är tämligen apart. Inte desto mindre är det ganska anmärkningsvärt att en stor del av ilskan mot Leonard tycks koka ned till att hans beteende skulle vara sexistiskt. Detta trots att vi ingenting vet om huruvida det är just en nedlåtande syn på kvinnor som ligger bakom den fiktive Leonards fiktiva men förkastliga beteende.

Inte desto mindre är detta vad såväl bekymrade medborgare som nyhetsreportrar nu tycks förutsätta. Det underförstådda resonemanget kokar ned till att eftersom Leonard är en heterosexuell man som attraherar många kvinnor, så måste det också vara kvinnohat som driver honom till att utsätta dem för smittorisk. Det är med andra ord patriarkatet som slagit till igen, och den postmoderna vetenskapen har således ännu en gång triumferat.

Problemet är bara att den ena handen inte vet vad den andra gör. Vad Leonard gör är nämligen brottsligt, men stora delar av den postmoderna rörelsen kämpar för att så inte skall förbli fallet. Feministiskt iniativ och RFSU har gång på gång krävt att Leonards beteende skall ges lagstiftarens välsignelse, vilket även jämställdhetsminister Åsa Regnér gjorde under sin tid som generalsekreterare för RFSU.

Som om inte detta vore nog skiljer sig inte deras argument för detta nämnvärt från strandlejonets. När Leonard resonerar att sannolikheten för smittspridning "är så liten att han inte bryr sig" att berätta för sina sexpartners om sin sjukdom, utan "insisterar på att njuta av samvaron utan kondom", är hans argument också mer eller mindre identiskt med vad som står att läsa i RFSU:s pressmeddelanden.

Vad Feministiskt initiativ, RFSU och jämställdhetsministern kämpar för är med andra ord att Leonard ostört skall få fortsätta sin framfart. Om Sverige hade haft en fungerande samhällsdebatt hade vi måhända fokuserat lite mer på detta, och lite mindre på fiktiva strandlejon.