2018-03-29

Att sila broschyrer och svälja barnäktenskap


När det under dagen blev allmänt känt att Socialstyrelsen och Migrationsverket producerat en broschyr med namnet "Information till dig som är gift med ett barn", gav detta upphov till en sällsynt stark våg av folklig vrede. Den skoningslösa kritiken, och all den giftiga satir denna gett upphov till, har varit uppfriskande att åse.

Inte desto mindre är det någonting som skaver. Att det var broschyren, snarare än den sedan länge välkända omständigheten att Sverige erkänner barnäktenskap, som gav upphov till en folkstorm är ett tydligt tecken på att något är fel. När det kom till kritan var det inte missförhållandena, utan de löjeväckande symptomen på dem, som fick folk att reagera.

Under dagen har Socialstyrelsen dragit tillbaka broschyren, och därtill har även bland annat regeringen hunnit med att ta avstånd från den. Därmed kommer sannolikt kritiken snabbt klinga av, samtidigt som barnäktenskapen förblir legala.

Detta är sorgligt av flera skäl, men inte minst för att det är en väldigt tydlig påminnelse om hur hårresande oegentligheter tenderar att flyga under radarn, samtidigt som det är petitesserna som ger upphov till folkstormar. Än sorgligare blir det paradoxalt nog av hur snabbt såväl regeringen som Socialstyrelsen lade sig platta för kritiken.

Skulle motståndet mot alla de oräkneliga olika former av vansinne som präglar det svenska 2010-talet ha varit mer fokuserad, skulle vi nämligen sannolikt också snabbt få se en förändring till det bättre. Att berörda makthavare så snabbt tvingades till reträtt är en väldigt viktig illustration av det faktum att vansinnet bara kan fortgå så länge de flesta till syvende och sist faktiskt accepterar det.

Sist men inte minst bör det påpekas att det är politikerna som tillåtit barnäktenskap. Alliansregeringen gjorde ingenting åt saken under sin tid vid makten, och att en förändring nu är på gång är en följd av att sittande regering har tvingats till det av oppositionen.

När nu allianspartiernas företrädare kritiserar Socialstyrelsen är detta med andra ord ett utslag av en tämligen ny insikt från deras sida. Att därtill ansvarig minister säger sig vara "bestört" över broschyrens innehåll är inte bara ett utslag av en ännu nyare insikt, utan därtill ett utslag av skamlös opportunism. Att Socialstyrelsen över huvud taget lät producera broschyren beror nämligen på att regeringen gav myndigheten i uppdrag att göra just detta.

"Information till dig som är gift med ett barn" bör med andra ord inte i första hand förstås som ett utslag av valhänthet från Socialstyrelsens sida. Broschyren bör förstås som en konsekvens av den politik och samhällsdebatt som har förts i Sverige under de senaste åren. Broschyren är en produkt av hur samma makthavare som nu står på kö för att fördöma den själva har agerat. Detta är en omständighet ingen borde glömma detta valår.

Läs även:
Fristad