2012-06-28

Romneys omtanke om de svaga

Obamacare, som Mitt Romney konsekvent benämner Obamas sjukvårdsreform, är skadlig för de hårt trängda vanliga amerikanerna, säger den republikanske presidentkandidaten. Den hotar fattiga amerikaners valfrihet, fortsätter han, och kostar dessutom alldeles för mycket.

Sjukvårdsreformen hotar hårt trängda och fattiga amerikaners val mellan ingen sjukförsäkring alls, å anda sidan, och en sjukförsäkring de inte har råd med eller får teckna å den andra. Så långt har Romney rätt.

När Romney utvecklar sitt resonemang med att tala om kostnaden för reformen är han till synes också någonting på spåren. Det amerikanska underskottet är 40 - jag upprepar, fyrtio - procent, och med en grekisk ekonomi av detta slag framstår ökade utgifter såklart som en lyx det konkursfärdiga landet inte har råd med.

Till saken hör dock att det enorma amerikanska underskottet till största delen är orsakat av de skattesänkningar George W Bush införde under sin tid vid makten. Dessa är till sin natur tidsbegränsade, men Romney och hans parti kämpar med näbbar och klor för en förlängning, trots att den amerikanska statskassan blöder och trots att skattesänkningarna främst berör människor som definitivt inte skulle lida någon ekonomisk nöd om de fick betala högre skatter.

Dessa ohållbara skattesänkningar finner Romney således vara en hållbar och ansvarsfull ekonomisk politik. En allmän sjukförsäkring är däremot, enligt Romney, inte bara för dyr, den skulle också drabba landets fattiga. Ett annat sätt att uttrycka det hela är att Romney, sin mormonska leende skenhelighet till trots, är full av skit.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, SvD1, SvD2, SvD3, SR1, SR2, SR3, GP1