2012-06-28

När blev vi fartblinda?

Miljöpartiet har idag slutit en överenskommelse med regeringen, vilken skall ge dem som vistas illegalt i Sverige rätt till vård, subventionerad medicin och skolgång.

När de svenska politikerna inte ens kan stå för att de personer Migrationsverket har bestämt skall utvisas skall utvisas, när samhällets ena hand aktivt skall gå in och motverka vad den andra gör, har någonting gått fel. När tidningarnas rapportering om detta beslut - som inte ens större delen av regeringen egentligen ville ha - flyttas långt ned i nyhetsflödet och kommentarer och bloggar lättvindigt tas bort så fort de abuseanmäls efter att inte gett överenskommelsen sitt stöd, så har det blivit väldigt lågt i tak.

Det är bra och önskvärt att samhällets auktoriteter tar ställning mot nazister och uttrycker sin avsky för mördare och terrorister som Ausonius, Mangs och Breivik. Men när detta engagemang mynnar ut i missvisande nyhetsrapportering, klappjakt på kritiska röster och ett slentrianmässigt kategoriserande av kritiker som "näthatare" och "rasister" vilka man automatiskt klumpar ihop med Breivik och hans illdåd, gör man sig skyldig till exakt samma sorts intolerans man ville ta avstånd från - och de vackra talen om yttrandefrihet, tolerans och om att "gilla olika" börjar klinga väldigt ihåligt.
DN, SvD1, SvD2, SR, GP, Ab