2012-10-25

Snus och andra droger

Den svenska politiska eliten gör gemensam sak i snusfrågan, efter skandalen som ledde till John Dallis avgång från EU-kommissionen. Snus bör tillåtas i EU, säger man, EU har mörkat, fifflat, moraliserat och gått tobaksbolagens ärenden. Dessutom, menar man, förvägrar EU i och med det hårdnackade motståndet sina medborgare de stora skadereducerande fördelarna som skulle erhållas om rökare gick över till att snusa.

Argumenten som sådana är goda, men framstår i sitt sammanhang som hämtade från en svart komedi. Det svenska etablissemanget har nämligen också mörkat, moraliserat, gått storbolagens ärenden och förvägrat medborgarna skadereduceringens fördelar i en besläktat fråga. Nämligen den om droger.

Det svenska etablissemanget kastar i regel alla rapporter - åtminstone den förkrossande majoriteten av de vetenskapligt välunderbyggda - som undersökt cannabisanvändandets påstådda skadeverkningar, direkt i papperskorgen. De ger nämligen inte något vetenskapligt stöd åt den moralistiska syn som politikerna och deras institut förmedlar till folket, den om att cannabis är väldigt farligt och beroendeframkallande.

Samtidigt har samma politiker en lång historik av att förvägra de tunga missbrukarna (de som använder de droger som verkligen är farliga) skadereduceringspolitikens fördelar. Sprutbytesprogram och metadon- och subutexbehandlingar har avfärdats, förhalats och röstats ned, ofta med ogenerat moralistiska argument ("folk skall inte knarka"). I kombination med kriminaliseringen av bruk och innehav - även för personligt bruk - och de ofta väldigt hårda straff som är förknippade med detta, har detta lett till att Sverige har bland den högsta missbrukardödligheten i EU. Vilket i sin tur leder till smittspridning, ökade kostnader för sjukvård och brottslighet såsom inbrott.

När det svenska etablissemanget - med till och med riksmoralisten Maria Larsson i sin skara - nu rycker ut till snusets försvar så gör de sig därmed skyldiga till ett flagrant hyckleri. Och detta utan att de förmodligen ens för ett enda ögonblick själva reflekterat över detta.
GP1, DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SR

1 kommentar:

  1. De tunga missbrukarna är noll värda. Därför utsätts de för ren sadism när de vägras behandling.

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.