2013-01-19

Extremismen triumferar

Den svenska feminismen av idag bottnar i en tro på att män och kvinnor är exakt likadana. Män och kvinnor vill samma saker, har samma intressen och har samma ambitioner - några skillnader i vår fysiologi är det enda som skiljer oss från varandra. Vad som anses manligt och kvinnligt är endast sociala konstruktioner, som påtvingas oss av en konservativ och sexistisk omvärld.

Problemet med denna teori är att den inte stämmer. Den har inget som helst stöd i vetenskapen, tvärtom visar empiriska undersökningar att nyfödda flickor och pojkar redan under den första dagen av sina liv är intresserade av olika saker. Idén om att män och kvinnor är identiska är i själva verket inte vetenskapligt förankrad alls, utan är en åsikt, eller snarare en ideologi, som upphöjts till sanning på svenska och i viss mån skandinaviska universitetsinstitutioner. Se till exempel den i Norge väldigt uppmärksammade serien Hjernevask (som fick till följd att den norska politiken ändrades) för en djupare inblick i detta.

Acceptansen för denna teori är i stort sett noll i omvärlden. Den har såklart enstaka förespråkare här och där men överlag tas den inte på allvar, av den enkla anledningen att alla vetenskapliga undersökningar som gjorts på området motsäger den. I Sverige har den emellertid fått en stark position på grund av en liten klick radikalfeministers skickliga lobbying och på grund av Margareta Winbergs starka stöd för denna teori under sin tid som jämställdhetsminister.

Att nu även Nyamko Sabuni, som representerar en borgerlig regering, ger denna teori sitt fulla stöd genom att stördja kvotering till styrelseposter i näringslivet - med den underförstådda premissen att kvinnor önskar sitta i styrelserna i samma utsträckning som män, men stängs ute - är en stor besvikelse. Att en liten grupp vänsterradikala med en sektliknande åskådning i feminismfrågor har tillåtits få sådant tolkningsföreträde att hela det politiska spektrat dansar efter deras pipa, trots att vetenskapen har fastslagit att deras teori är falsk, är en skrämmande, odemokratisk och vetenskapsfientlig utveckling.


DN1, SvD1