2013-01-19

Särintressen & folkhälsa

"Vi är oroliga att förslaget att slå samman Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet kommer att innebära ett mer strikt medicinskt synsätt när det gäller folkhälsan. Staten bör vara aktiv och förebyggande när det gäller folks hälsa", skriver Heike Erkers och Johanna Falk, från Akademikerförbundet SSR i SvD.

Detta kan i korthet översättas till följande:

"Vi är oroliga för att många av våra medlemmar - vilka uppbär lön på skattebetalarnas bekostnad för att utföra ett arbete vilkets nytta för samma skattebetalare i många fall är högst tveksam - skall få sparken, när staten effektiviserar i den vildvuxna myndighetsfloran."

Eftersom Erkers och Falk inte vill framställa sitt debattinlägg som ett utslag av egenintresse, försöker de emellertid framställa det som att det är det svenska folkets hälsa de bekymrar sig för. Trovärdigheten blir det emellertid lite si och så med.
SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.