2013-01-10

Nyspråkets triumfer

Under Folkhemssveriges mest fartblinda år blev 63 000 personer steriliserade mot sin vilja. Det officiella Sverige har sedan länge tagit avstånd från detta och de drabbade tilldelades under slutet av 90-talet skadestånd på 175 000 kronor var.

Idag jämför sig transsexuella som blivit steriliserade som en del av sina könsbyten med den förstnämnda gruppen. De kallas i debatten genomgående för "tvångssteriliserade" och kräver skadestånd på minst lika höga belopp som betalades ut på 90-talet.

Jag håller med om att det tidigare kravet - avskaffat från och med idag - att den som genomgår ett könsbyte måste sterilisera sig kan vara väl strikt. Samtidigt blir situationen lite smått bisarr när den som byter kön samtidigt vill välja att behålla det oönskade könets genitalier. Just dessa framstår för en lekman - per definition - vara en central del i det problem man vill åtgärda.

Det finns dock fog för att akta sig för att vara alltför kategorisk i steriliseringskravets vara eller icke vara. När det kommer till jämförelsen med de 63 000 tvångssteriliserade finns det däremot goda anledningar till att vara just kategorisk. Av de 63 000 steriliserades en stor del mot sin vilja, utan att ha någonting som helst att säga till om i sammanhanget, utan att något val överhuvudtaget fanns. Dessa utsattes för ett grovt övergrepp och deras fall skall betraktas därefter.

De transsexuella har däremot valt att byta kön och har således också valt steriliseringen som följde med detta. De hade därmed också valet att vänta några år med operationen och skaffa barn först, och därtill också vissa möjligheter att till exempel frysa in könsceller för senare användning. Val som de 63 000 inte på något sätt hade.

Det var säkert inget lätt val för vissa och man skall inte förringa den vånda som många av dem säkert kände inför detta. Men de hade fortfarande ett val, vilket många av de 63 000 inte hade. Och när de väl hade gjort sitt val fick de en väldigt dyr och medicinskt icke-nödvändig behandling betald med offentliga medel. Att därefter kräva 200 000 kronor eller mer i skadestånd, kalla sig för "tvångssteriliserad" och jämföra sig med de 63 000 blir bara smaklöst.
SvD