2013-01-08

För vem skull finns Centern?

För vem skull finns Centerpartiet? Frågan har varit relevant ändå sedan åtminstone Olof Johanssons dagar, men är nu mer aktuell än någonsin. En liten klick opportun Stureplanscenter har mer eller mindre tagit över partiet, och de strävsamma personer på landsbygden som är partiets kärnväljare, men som i grund och botten inte har någonting gemensamt med Per Ankersjös dagrömmeri, har fått nog.

När Stureplansfalangen nu lyckats göra månggifte, slopad skolplikt och fri invandring till Centerpartiets paradfrågor (med lite påklistrad fernissa om att detta skulle gynna glesbygden) - väl medvetna om att det senare innebär slutet på välfärdssamhället - så tycks gräsrötterna emellertid ha fått nog. Upprorsstäming tycks råda i partiet och gräsrötterna är på väg att vända partiet ryggen. Får den opportunistiska Stureplansfalangen som den vill så riskerar partiet att försvinna som riksdagsparti 2014. Det nya idéprogrammets skapare har helt enkelt inte längre någonting gemensamt med de personer vilkas röster man kallt räknar med skall säkerställa de riksdagsplatser man åtrår och den makt och de förmåner som följer med dessaa.

Jag kan på många sätt tycka synd om centerväljarna som fått se sitt parti kapat på detta vis. Samtidigt gäller att småpartierna idag mest finns till för sin egen skull. Deras frågor berör inte längre, väljarna vill inte ha dem, de anpassar desperat likt vindflöjlar sin politik efter de politiska strömningarna och de är i många fall helt beroende av sympatiröster för att klamra sig fast i Riksdagen.

Men alltför mångas förmåner, makt och karriärer hänger på att de blir kvar i maktens korridorer, för att man skall låta den politiska naturen ha sin gång med de partier som för länge sedan passerat sina bäst före-datum. Därför blir de kvar, och därför blir de ett lätt byte för grupperingar som Stureplanscentern som, då de ser ett parti kämpa för sin överlevnad, kan infiltrera detsamma och använda det som politisk bas för att bedriva sin egen agenda, även om denna agenda står i direkt motsättning mot kärnväljarnas intressen.

Därför förtjänar Centern att utplånas som riksdagsparti. Det svenska folket äger makten att beröva de personer som låtit vad som skett med Centern ske, de personer som bedriver en politik som står i direkt motsättning mot den absoluta majoriteten av väljarkårens intressen, såväl sina förmåner som sin politiska makt. Det är ett kraftfullt vapen som bör användas med förstånd. Men i fallet med Centerpartiet av idag vore det oförstånd att inte använda detta vapen.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, DN1, DN2, DN3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.