2013-03-04

Siffertrixande

Jonas Bergström och Anders Österberg från Ung Kristen Vänster kritiserar idag Reva på SvD:s Brännpunkt. Jag kan till viss del hålla med om deras kritik, vilket jag skrivit om tidigare. Vad jag däremot inte kan hålla med om är deras vilseledande användning av statistik.

"Sverige är jämförelsevis inget stort mottagarland" skriver artikelförfattarna, vilket är en ren lögn. Sverige är det land inom EU som - i absoluta siffror mätt - har det tredje asylmottagandet. Endast Tyskland och Frankrike - länder med många gånger större befolkning än Sverige - har ett större asylmottagande, vilket omräknat i asylsökande per invånare placerar Sverige på en ohotad förstaplats.

Detta påstående försöker de därefter ge tyngd genom påståendet att "30 000 sökte asyl i Sverige 2011", vilket förvisso är korrekt i sak. Problemet med argumentet är bara att detta antal för det första hade stigit till 44 000 år 2012, för det andra att med anhöriginvandringen blir den totala invandringen till Sverige mycket större än så. Den totala invandringen till Sverige blev år 2012 totalt närmast ofattbara 111 000 personer, vilket motsvarar mer än en procent av Sveriges befolkning.

Jag är inte helt säker på om artikelförfattarna själva faktiskt är okunniga om invandringens omfattning, eller om de avsiktligt försöker vilseleda det svenska folket. Frågan är vilket som vore värst.
SvD1, SvD2, SvD3

4 kommentarer:

 1. Jag är helt säker på att det handlar om att vilseleda.Det pågår hela tiden,från många håll.Det jag inte begriper är VARFÖR? Vem tjänar på att blunda så totalt för verkligheten,kan man inte tänka sig in i hur det skulle bli om vi tar emot hela världen,hur skulle vi klara av det?konsekvenser?Klarar vi av att betala?Frågor dom aldrig ställer sig.
  DET är helt obegripligt och enormt ansvarslöst både mot alla som är här och även mot dom som kommer.
  Det går inte att respektera deras åsikter så länge dom aldrig talar om HUR det här ska gå till.

  SvaraRadera
 2. Mona: Det är garanterat att många vill vilseleda. Många är dock tyvärr också välmenande men naiva, och lever med en rosenskimrande världsbild. Misstänker att artikelförfattarna kan återfinnas i den senare kategorin.

  SvaraRadera
 3. Det är svårt att förstå hur man kan vara så naiv och världsfrånvarande,särskilt om man är politiker eller journalist som man kunde tro ska vara något sånär skärpta och ha en bred syn på samhället.Då är dom lika enkelspåiga som dom beskyller SD för att vara.

  SvaraRadera
 4. Ja det är nog i princip helt omöjligt att göra hela solidaritets-opinionen nöjd, oavsett vilka regler man arbetar fram. Det kommer ändå inte att vara tillräckligt. Den ekonomiska ersättningen kommer alltid att vara för ogenerös. Samhällets omänskliga ansikte kommer alltid att anses för inhumant.

  Ofta tillskriver man ju den här radikal-oppositionella attityden för vänsteråsikter. Och det menar jag bara stämmer i de länder som har sin aktivaste opposition till vänster. Vilket i och för sig är de flesta länderna. Men man skulle lika gärna kunna titta på länder som har vänsterstyre, nåja, och de har ungefär samma praktiska förhållningsätt som sverige. Och för den delen hela västeuropa. Där kunde radikal-oppositionen snarare vara icke-vänster. Fast med samma argument, i stort sett.

  Den här radikal-oppositionella rörelsen är en blandning av sociala faktorer med identitetskapande åsiktsmarkörer och förhållnings sätt som ger "livet mening" för många människor. Framförallt ungdomar. Ofta tvärpolitiska frågor. Miljö, integration, kultur. Frågor som kan förflytta mycket resurser, makt, möjligheter och exponeringstillfällen. Utmärkt för samspel kring media och synliggörande.

  För helt seriösa politiker finns det egentligen ingen större anledning att alls bry sig om dessa tvärpolitiska människor. Annat än som indikatorer för aktuella frågor. Och fragmentariska probleminsikter, vilka aldrig är originella. Men alltid överdrivna. I stort sett.

  Just frågan med "papperslösa" har ju den tvärpolitiska lobby organisationen "ingen människa är illegal" som kraftkälla. De vill använda illegala invandrare som samhällskritisk källa. Och finns i många länder, men främst de lite rikare. Hela den här REVA debatten skulle kunna vara helt organiserad av dem. Och fullständigt slukad av media.

  Media älskar den här typen av tvärpolitiska och radikala kravorganisationer. De och suspekta kulturyttringar kan fylla mycket mediatid och engagemeng.

  Politiska partier i opposition kan tjäna mycket på att utnyttja dessa, medan partier i regerings ställning alltid får det mycket svårt att belönas då man går dem till mötes. Socialdemokraterna är känsliga för kraften i det här, och exempelvis "Feministas" var ett reflexmässigt försök att gotta sig i feministfrågan.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.