2013-03-04

Siffertrixande

Jonas Bergström och Anders Österberg från Ung Kristen Vänster kritiserar idag Reva på SvD:s Brännpunkt. Jag kan till viss del hålla med om deras kritik, vilket jag skrivit om tidigare. Vad jag däremot inte kan hålla med om är deras vilseledande användning av statistik.

"Sverige är jämförelsevis inget stort mottagarland" skriver artikelförfattarna, vilket är en ren lögn. Sverige är det land inom EU som - i absoluta siffror mätt - har det tredje asylmottagandet. Endast Tyskland och Frankrike - länder med många gånger större befolkning än Sverige - har ett större asylmottagande, vilket omräknat i asylsökande per invånare placerar Sverige på en ohotad förstaplats.

Detta påstående försöker de därefter ge tyngd genom påståendet att "30 000 sökte asyl i Sverige 2011", vilket förvisso är korrekt i sak. Problemet med argumentet är bara att detta antal för det första hade stigit till 44 000 år 2012, för det andra att med anhöriginvandringen blir den totala invandringen till Sverige mycket större än så. Den totala invandringen till Sverige blev år 2012 totalt närmast ofattbara 111 000 personer, vilket motsvarar mer än en procent av Sveriges befolkning.

Jag är inte helt säker på om artikelförfattarna själva faktiskt är okunniga om invandringens omfattning, eller om de avsiktligt försöker vilseleda det svenska folket. Frågan är vilket som vore värst.
SvD1, SvD2, SvD3