2013-09-04

Obama till ankdammen

Barack Obama kom idag till Sverige. So what?

Obama gör mängder med statsbesök. När de går till länder som Kina, Ryssland eller Tyskland är de viktiga. När de går till länder som Sverige är de av typen artighetsvisiter, eller menade som näsknäppar riktade mot Ryssland.

Så nej, Obama är inte här för att studera miljöteknik. Vår grandiosa självbild till trots är Sverige inte särskilt världsledande på området, men om amerikanerna vore intresserade av vad vi har skulle de skicka experter och investerare, inte presidenten.

Och nej, Reinfeldts stöd är inte "viktigt för Obama", och nej, omvärlden är inte särskilt intresserad av Sverige. Troligtvis kommer inte rapporteringen utomlands om Sverige idag komma i närheten av den svenska rapporteringen om utlandets rapportering av Sverige.

Och ja, självklart tar Obama med sig koderna till Amerikas kärnvapen när han åker till Sverige. Trodde någon att USA tillfälligt övergav vedergällningsprincipen varje gång presidenten åkte utomlands?

Igår fattade Migrationsverket beslut om att tusentals syrier i Sverige får permanent uppehållstillstånd, och därmed även rätten att ta hit sina anhöriga. Detta beslut kommer få långsiktiga konsekvenser för Sverige, inte minst för de svenska kommunernas ekonomi och den ansträngda svenska bostadsmarknaden.

Istället fylls tidningarna av de provinsiella söderjournalisternas massiva rapportering om ett statsbesök vars mest långtgående konsekvens är att den svenske statsministern får sola sig lite i stjärnglansen. Ännu en triumf för den svenska kvalitetsjournalistiken, således.


DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, SvD16, SvD17, SvD18, SvD19, SvD20, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SR9, SR10, SR11, SR12, SR13, SR14, SR15, SR16, SR17, SR18, SR19, SR20, SR21, SR22, SR23, SR24, SR25, SR26