2013-10-28

Att svälja städer (3)

Detta inlägg tycks provocera något vansinnigt, det har nu blivit abuseanmält fyra gånger. Jag undrar lite vad man har för syn på yttrandefrihet och demokrati egentligen, när man på detta sätt gör allt för att tysta röster som bara förmedlar verifierbar fakta, belagd med källor...

Personligen ställer jag helt enkelt inte upp på ett sådant synsätt, jag tar strid för vad jag tror på – och vad som faktiskt råkar vara sant. Därför publicerar jag härmed den tredje versionen av detta inlägg.

Och till den Twinglycensor som får ta hand om nästa abuseanmälning av detta inlägg: Jag vet inte vilka riktlinjer du fått av din arbetsgivare. Men fundera för ett ögonblick vad det är för samhälle du är med att forma, när du med ett stort mått av godtycke väljer om du skall tysta ned eller inte tysta ned fakta som uppenbarligen inte faller vissa i smaken."Medelhavet har slukat en hel stad" kan vi idag läsa i SvD. Vad som avses med detta är att antalet migranter som drunknat i Medelhavet under de senaste 20 åren motsvarar en stad (eller rättare sagt kommun) i Sölvesborgs storlek. Eller med andra ord 850 personer årligen, vilket kan jämföras med till exempel de 300-400 personer som årligen omkommer i den svenska trafiken.

Well. Sverige är också rätt bra på att sluka hela städer, men för oss räcker enskilda år gott och väl för att svälja betydligt större städer och kommuner än Sölvesborg.

2012 delade Sverige ut 111 000 uppehållsstånd, vilket motsvarar en kommun av Lunds storlek. Antalet asylsökande under samma år uppgick till 44 000 personer, vilket motsvarar en en kommun av Lidingös eller Tyresös storlek.

Migrationsverket stålsätter sig just nu för att antalet asylsökande under år 2014 kan komma att uppgå till 69 000 personer. Detta motsvarar i sin tur en kommun av Järfällas eller Solnas storlek.

Exakt hur alla dessa skall få bostäder är en öppen fråga, för såvitt jag vet står det inget folktomt Järfälla eller Solna och väntar på dem.


Abuseanmält inlägg

Ab1, DN1, LT1, NSk1, NSk2, Sk1, Sk2, Sk3, SMP1, SMP2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SR