2013-10-28

Venusgetenskap


Abuseanmält inlägg

Den gode Per Gudmundson skriver idag om hur författarna till rapporten "Män mer utsatta för våld i relationen än kvinnor" nu försöker tysta ned sina egna forskningsresultat. Detta eftersom de inte gett avsedd medial effekt.

Det har surrats om att Gudmundson i sin text blandat ihop två organisationer med varandra, vilket nu Gudmundson själv bekräftat. Men det spelar inte så stor roll, för det är inte det som är poängen. Poängen jag antar att Gudmundson försöker föra fram är att denna sorts selektivitet i vilka forskningsresultat man vill att allmänheten skall få ta del av, är helt i strid med den vetenskapliga metoden.

Varför är det då viktigt om kvinnor faktiskt misshandlar sina män oftare än tvärtom? Ptja, jag skulle bli ytterst förvånad om män oftare blir slagna gula och blå av sina kvinnor än tvärtom. Det grova partnervåldet begås säkerligen i de allra flesta fall av män mot kvinnor, så låt oss inte komplicera den biten mer än så.

Det är däremot viktigt av anledningen att de radikalfeminister som dikterar vår jämställdhetspolitik gjort ett stort nummer av att varje lätt örfil är ett allvarligt fall av kvinnokränkning, att varje lätt örfil är ett utslag av mäns vilja att dominera kvinnor och att varje kvinna bör se varje lätt örfil som ett första steg i en accelererande våldsspiral.

Om forskningsresultaten visar att kvinnor utövar våld mot män i nära relationer oftare än tvärtom, faller dock alla dessa argument platt till marken. Och det vill inte säga lite, för en väldigt stor del av vår jämställdhetspolitik råkar vila på just dessa argument. Om de inte håller för en närmare granskning tyder detta också på att den förda jämställdhetspolitiken helt enkelt är baserad på felaktiga premisser.

Och nej, med detta menar jag inte att det är okej att slå sin partner. Men verkligheten är att det ibland sker, och utdelas en örfil under ett praktgräl efter 20 år av lyckligt äktenskap behöver man kanske därför inte övertolka innebörden av det inträffade heller. Oavsett vem det var som faktiskt slog vem.

Gudmundson har för övrigt varit en busy boy idag, han har även hunnit med att skriva en väldigt klarsynt ledare om invandringspolitiken. Läs den! Och får jag ge ännu en rekommendation så gör ett besök hos Erixon som skrivit dagens kanske viktigaste blogginlägg.