2013-10-18

Drevet mot Billström

Repriserar på förekommen anledning mitt inlägg från femte juli:

Medias favorithatobjekt Tobias Billström är ånyo föremål för krigsrubriker. Inte för att han denna gång använt något avskyvärt rasistiskt ord som till exempel "volym" eller "blåögd", utan för att han har köpt aktier.

Företaget som aktierna köptes i blev nämligen senare föremål för en affär i vilket ett annat företag som ägs av ett tredje företag som i sin tur ägs av staten (ledd av regeringen) var inblandat på ett hörn.

Måhända är det jag som övertolkar, men av rubrikernas storlek och det faktum att artikeln är den mest delade på Aftonbladet att döma, misstänker jag att vad det egentligen handlar om är att det spökar en utbredd skadeglädje gentemot den på väldigt lösa grunder rasistförklarade ministern.

För den som råkar vara intresserad av fakta, snarare än plumpa mediedrev, ger ett diagram över Northland Resources aktiekurs några intressanta uppgifter:
  • De 33 000 aktier Billström redan ägde före årsskiftet har sedan dess tappat cirka 150 000 kronor i värde.
  • För de 33 000 aktier Billström har köpt sedan dess gäller att:
    • Köptes aktierna före slutet av januari har även dessa tappat cirka 150 000 kronor i värde.
    • Köptes aktierna efter slutet av januari handlar det om en affär på ungefär 13 000 kronor.

Ett storm i ett vattenglas, med andra ord. Förutom för Billströms själv, det vill säga, då han kan ha förlorat upp till 300 000 kronor på affären.
DN1, DN2, DN3, SR1, SvD1, SvD2, Sk, NSk, LT