2013-10-17

Asylkartan 2.0

Den kraftiga svenska överrepresentationen i en internationell jämförelse av länders asylmottagande framgår tydligt av diagrammet längst ned i detta blogginlägg. Även ett stapeldiagram är dock ganska abstrakt till sin natur, varför jag har försökt mig på att även illustrera överrepresentationen med olika kartor. Följande karta gav det kanske mest intuitiva resultatet.

Alla EU:s medlemsländer – samt Norge – har här fått sina relativa arealer justerade efter antalet asylsökande per invånare. Om två länder i verkligheten är lika stora men det ena har ett dubbelt så stort asylmottagande per invånare, blir detta dubbelt så stort som det andra. Om ett land är hälften så stort som ett annat men har ett dubbelt så stort asylmottagande per invånare, visas istället länderna som lika stora på kartan.
Källa: UNHCRKälla: UNHCR

SR1, SR2, SR3, SR4, SR5, SR6, SR7, SR8, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, NSk1, NSk2, Sk1, Sk2, Sk3, SMP1, SMP2, DN1, DN2