2013-10-16

Asylkartor


Abuseanmält inlägg


Den kraftiga svenska överrepresentationen i en internationell jämförelse av asylmottagandet kan illustreras på lite olika sätt. Jag har tidigare lagt upp diagrammet längst ned i detta blogginlägg, men jag nu även tagit fram två kartor för att illustrera samma sak.

På en karta över EU:s medlemsstater där respektive lands storlek beror på asylsökande per capita blir Malta, Sverige och Luxemburg de största länderna.

Källa: UNHCR


På en karta över EU:s medlemsstater där respektive lands storlek beror på det totala antalet asylsökande blir Sverige det tredje största landet efter Tyskland och Frankrike, trots att vår befolkning bara är en bråkdel av dessa länders.

Källa: UNHCRKälla: UNHCR

Ab1, Ab2, DN1, LT1, LT2, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, Sk1, Sk2, SMP1, SMP2, SMP3, SR1, SvD1, SvD2, SvD3