2013-10-26

Medial comfort zone?!

Högskoleprovet består av åtta delar:

  • Matematisk problemlösning
  • Kvantitativa jämförelser
  • Kvantitativa resonemang
  • Diagram, tabeller och kartor
  • Ord och begrepp
  • Läsförståelse av svensk text
  • Meningskomplettering
  • Engelsk läsförståelse

Som brukligt är kan man idag i såväl Dagens Förnumstigheter som SvD testa sig själv på högskoleprovets frågor. På ordkunskapsdelens frågor, det vill säga.

Frågan som jag varje år ställer mig själv är varför tidningarna aldrig istället låter läsarna testa sig på till exempel frågorna från delen "Matematisk problemlösning"?

Jag gissar såklart helt vilt nu, men kan det kanske ha något med journalisternas egna kunskaper att göra? Kan det ha något med en medial comfort zone att göra? En skrårelaterad stolthet över lingvistiska kunskaper, och en vilja att tona ned vikten av de mer logiska och resonerande disciplinerna?
Ab1, SMP1, DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3