2013-10-25

Särintressen / kleptokrater


I korthet så finansieras a-kassan av staten, men administreras av någon anledning av fackförbunden. Administrationen av åtskilliga skattemiljarder underställs med andra ord utomparlamentariska särintressens kontroll.

Efter att kritik mot den nuvarande ordningen framförts ger idag LO svar på tal. Jag kan föreställa mig den reaktion inne på LO-borgen som föregick LO:s replik. Någonting i den här stilen:

"Helvete, de riskerar både jobben och förmånerna för mängder av våra överbetalda kleptokrater och internförtidspensionerade politruker. Skriv ihop några rader med floskler i mitt namn och skicka till SvD fort som fan!"