2014-01-11

Journalistisk ankdamm

En iögonfallande stor del av det journalistiska utrymmet har kommit att handla om... journalisterna själva. Denna metajournalistik handlar dock i regel inte, vilket man skulle kunna tro, om hur dåligt, politiserat och subjektivt journalisterna utför sina jobb. Nej, vad metajournalistiken går ut på är att rapportera om medlemmarna i journalistkåren som om dessa hade nyhetsvärde i sig.

Cat fights inom journalistkåren blir till huvudnyheter, även om allmänintresset knappast står i paritet med rubrikernas storlek och artiklarnas längd. Och när två kidnappade svenska journalister blir frisläppta – gissningsvis efter att pengar till milisgruppers krigskassor betalats ut, så att de kan köpa fler vapen att sprida död och förödelse omkring sig med – förutsätts allmänhetens intresse för detta vara närmast oändligt mycket större än samma allmänhets intresse för såväl kriget i Syrien som den stora invandringen till Sverige detta medför.

Well, dagens Berglins gör en väldigt träffande observation om allt detta som jag helt enkelt bara måste dela med mig av:

SvD1, SvD2, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, Re

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.