2014-02-12

Ännu mer Schweizhyckleri

Det redan omfattande hyckleriet kring söndagens folkomröstning i Schweiz har nu blivit ännu större. När det frankommer att Saab – med regeringens kännedom – stödjer ja-sidan inför en annan schweizisk folkomröstning, är upprördheten i svensk media stor.

Sverige bör inte, är budskapet, lägga sig i de beslut som i god demokratisk ordning skall tas av det schweiziska folket. Denna nyfunna respekt för den schweiziska demokratin står emellertid i bjärt kontrast mot det förakt mot samma schweiziska demokrati vi fått se prov på tidigare under veckan.

Intressant är också att studera detta utifrån ett miljöpartistiskt fokus. Miljöpartiet är det största partiet bland journalister. Miljöpartiet är också för fri invandring men mot att Gripen säljs till Schweiz.

Som av en händelse sågar journalistkåren också den schweiziska demokratin då den röstar ja till att begränsa invandringen, men hyllar densamma när utsikten till ett nej till köp av Gripen hägrar. Stanken av hyckleri kan kännas ända till Schweiz.

Mer i ämnet: "Inte antidemokrat, men...", "Demokratiförakt", "Migros agenda" samt förstås Den hälsosamme ekonomisten.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, NT, Dag, Ab1, Ab2, Ab3, Ex1, Ex2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.