2014-02-27

Sven "KPML(r)" Wollter


Vänsterpartiet har en väldigt tveksam historia. Partiet hade till exempel ett nära samarbete med DDR:s kommunistparti ända till det bittra slutet 1989 och många av partiets företrädare har fortfarande en romantisk syn på den kubanska diktaturen. Vänsterpartiet är emellertid på intet sätt värst i klassen.

Det finns nämligen ett svenskt parti som ställer sig helhjärtat bakom såväl Stalin som Nordkorea. De kallade sig tidigare för KPML(r), men lyssnar numera till det något mindre haveristiskt klingande namnet Kommunistiska Partiet. Dåvarande partiledaren sade så sent som 2010 följande:

"Man skall heller inte förledas att tro att Kim Jong Il är någon slags diktator. Det är borgerlig mytbildning. Nordkorea är förmodligen det mest kollektivistiska landet i världen och det präglar också ledarskapet."

Ett år senare påstod en annan företrädare för partiet, Torbjörn Björkman, att Nordkorea var "mer demokratiskt än Sverige i många fall".

Sven Wollter är en engagerad medlem i partiet. Hans höga moraliska svansföring har i dagarna kritiserats av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth av just den anledningen, vilket i sin tur kritiserades av en av Adelsohn Liljeroths partivänner.

Huruvida Wollters engagemang för "hemlösa i Norrköping" bör ses i ljuset av hans engagemang för ett parti som hyllar diktaturer med tiotals miljoner människoliv på sitt samvete kan naturligtvis diskuteras. Men om Wollter istället hade varit engagerad inom ett parti som hyllade Hitler hade frågan överhuvudtaget aldrig ställts.

Av detta kan vi sluta oss till att sovjetiska och nordkoreanska massmord inte är så farliga. Utslag av hat, måhända, men i så fall av fint hat!

För den som vill ta del av fler exempel på partimedlemmarnas världsbild rekommenderas detta inslag från SR. Lyssna från 18:05 och framåt.
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, SMP