2014-03-03

Reinfeldt & Sudetenland

Jag trodde aldrig att jag skulle hålla med Wilhelm Agrell om någonting. Men när Agrell i hårda ordalag kritiserar Fredriks Reinfeldts "förståelse" för att Ryssland invaderar Ukraina som straff för man avsatt en korrupt Moskvamarionett, kunde jag inte vara mer ense med honom.

All heder till Agrell för den hårda kritiken av en statsminister som tycks ha köpt Putins propaganda med hull och hår. Reinfeldts förståelse för tyskarna i Sudetenlands ryssarna på Krims oro har ännu en gång gjort det tragiskt klart att den nymoderata ideologin har utvecklats till någonting som idag saknar varje uns av trovärdighet.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10,