2014-04-27

Romson, Putin och Sovjet

Under rubriken "7 tecken på att Sovjet är på väg tillbaka" kan man i SvD läsa följande:

"Den sovjetiska idén att tvinga medborgare att registrera eventuellt innehav av skrivmaskin, tycks få en modern efterföljare i Ryssland. Den 22 april antog det ryska parlamentet, Duman, ett tillägg till anti-terrorlagstiftningen som tvingar alla bloggare som har minst 3 000 besökare per dag att registrera sig och bli föremål för statlig kontroll."

Detta säger såklart ganska mycket om hur det står till med den ryska yttrandefriheten, men vad jag själv reagerade på var de uppenbara parallellerna till Åsa Romsons utspel om att förbjuda anonyma bloggar. Den stora skillnaden är att där Putin sätter gränsen vid 3 000 läsare satte Romson gränsen vid en.

Läs också: Anbody's Place
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, , SvD7, SvD8, Av1, Av2, Av1, Ab1, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2