2014-05-15

Aftonbladets demokratiförakt

Aftonbladets Irene Wennemo har idag skrivit en ledare som nog får sägas vara ett lågvattenmärke till och med för Aftonbladet.

Wennemos artikel inleds precis som alla Aftonpravdans politiska artiklar numera inleds, nämligen med att konstatera att det har hänt något i Sverige. Därefter följer en märklig passus om politiskt våld, vilken snabbt övergår i en utläggning om att Sverigedemokraterna behandlas som övriga partier av Riksdagens opolitiska tjänstemän och public service. Detta var enligt Wennemo inte fallet när det då Moskvatrogna Vänsterpartiet tog plats i Riksdagen.

Huruvida public service behandlar Sverigedemokraterna som alla andra riksdagspartier råder det nog delade åsikter om, och exakt vad Wennemo vill ha sagt med jämförelsen med det vänsterparti som bland annat ställde sig bakom Stalin då Sovjet attackerade Finland är oklart. Det är vad Wennemo skriver efter detta som är det riktigt obehagliga.

Wennemo går till attack mot vad som hon själv och andra våldsrelativister benämner för "kålsuparteoremet". Detta så kallade teorem är ett kodord, en benämning som personer som Wennemo är väldigt konsekventa med att använda sig av när de vill ursäkta vänsterextremistiskt våld.

Eftersom vänsterextremistiskt våld är finare än högerextremistiskt våld, resonerar man, är det fel att jämställa vänsterextremistiskt våld mot högerextremistiskt dito. Så fel, tycks Wennemo tycka, att hon verkar direkt äcklad av jämförelsen. Så fel att hon passar på att utdela en känga till Anna Dahlberg för att den senare har fräckheten att ta avstånd från allt politiskt våld.

"Det som är minst lika problematiskt är debatten som nu brutit ut om de antirastiska manifestationerna", fortsätter Wennemo. Vad Wennemo finner problematiskt, kan man utläsa, är att vänsteraktivister som förhindrar ett riksdagsparti att driva valkampanj kritiseras för detta.

Vad Wennemo finner problematiskt är att vänsteraktivister får kritik när de förstör valaffischer, att brevbärare som censurerar svenskars post inte möts av unisona applåder för sitt tilltag. Vad Wennemo finner problematiskt är de "liberala debattörer har satt sig på höga hästar och uttalat sin dom över dessa".

"Debattörerna anser sig självklart vara antirasister men tycker att just deras sätt att uttrycka sig på i debatten är det enda rätta" fortsätter Wennemo. Det är svårt att tolka detta på annat sätt än att Wennemo finner alla som står upp för demokratin arroganta, och att hon samtidigt öppet stödjer dem som aktivt söker förhindra andra att utöva sina demokratiska rättigheter.

Efter denna uppvisning i avståndstagande till demokratin avslutar Wennemo på sant Aftonbladetmanér med ett uppvisning i nyspråk. De svagas röster måste få höras, inte bara proffstyckarnas menar Wennemo. Det är bara det att med "de svagas röster" menar Wennemo de talkörer som förhindrar folkvalda att bedriva valkampanj.

Att Aftonbladet är Sveriges största dagstidning, och att så många svenskar faktiskt tar tidningens ledar- och kultursidor på fullt allvar, är djupt obehagligt.


DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, LT3, Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, Dag1, Dag2, Dag3, Ex1, Ex2, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4