2014-05-16

Ban Ki-moon - med svenska mått mätt

I en intervju med SvD – som måhända inte är skriven enbart i objektivt nyhetssyfte – säger FN:s generalsekreterare bland annat följande:

"Migration är inget hot, inget negativt. Man ska inte tro att migranter tar inhemska jobb eller skapar sociala problem. I många länder gör migranterna farliga och svåra jobb som lokalbefolkningen inte vill göra. Vi måste börja se de positiva följderna av migration."

Artikeln är just nu en av de tio mest delade på SvD, och det är inte särskilt svårt att förstå varför: den används såklart som ett politiskt vapen i den svenska valrörelsen. Att det är självaste FN-chefen som står bakom citatet ovan borde ju betyda någonting, eller hur?

Well, före man slår någon i huvudet med generalsekreterarens ord bör man ha klart för sig vem det egentligen är som yttrar dem. Ban Ki-moon är inte bara FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon är en sydkorean som har varit minister i Sydkoreas regering. Av Sydkoreas befolkning är över 99 % av etniska koreaner, vilket också gör landet till ett av världens mest etniskt homogena.

Bland de icke-koreaner som finns i landet utgörs merparten av migranter från Kina, det vill säga människor från en kultur som står den koreanska nära. Av invandrarna från Kina uppskattas dessutom 30 % utgöras av etniska koreaner. Övriga stora grupper av utlänningar är amerikanska soldater och engelsklärare.

Som minister i Korea var Ban Ki-moon en del av en regering som förde en betydligt mer restriktiv invandringspolitik än vad Sverigedemokraterna förespråkar. Att använda Ban Ki-moon som ett vapen mot Sverigedemokraterna kan således inte kallas något annat än absurt.


Den som är nyfiken på vad sydkoreanska ministrar står för i praktiken kan jämföra Sydkoreas stapel (den fjärde underifrån) med den svenska (näst längst upp).
Källa: UNHCR

Ab1, DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, LT3, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Re1, Re2, Re3, Re4, Re5, Re6, SMP1

2 kommentarer:

 1. Att dessutom ha som argument att de är bra att ha för gör farliga, tråkiga och svåra jobb som vi själva är för fina att göra säger en del om människosyn.

  Finns det jobb vi själva inte vill göra. Då är de jobben för dåligt betalda eller så förtjänar vi inte att skörda av de frukter som dessa jobb ger.

  Ta jordgubbar, lingon kan vi inte plocka dem själva så antingen förtjänar vi inte att äta av dem eller så får vi höja priserna på dessa bär så att folk finner det vara mödan värt att plocka dem.


  SvaraRadera
 2. Sen kan man diskutera hur relevant det argumentet är för Sveriges del. Det finns bärplockare, men det handlar om tillfälliga säsongsarbetare som omfattas av särskilda regler.

  Personer bosatta i Sverige omfattas däremot av samma fackliga skydd som alla andra. Migrantarbetare är jättelönsamt i till exempel Förenade arabeemiraten. Man kan anställa dem till löner långt under vad som gäller i landet i övrigt, de omfattas inte av samhällets trygghetssystem och de ges ingen rätt att stanna i landet permanent.

  Men det är inte riktigt så den svenska arbetsmarknaden ser ut...

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.