2014-05-04

Att förtjäna väljarnas uppmärksamhet

Det är partiledardebatt ikväll. Den som bemödar sig med att följa denna kommer få höra partiledarna kläcka ur sig följande:

 • Rösta på oss så skall vi styra upp skolan!
 • Rösta på oss så skall vi fixa integrationen!
 • Rösta på oss så skall vi rädda miljön!
 • Rösta på oss så skall vi fixa bostadsbristen!
 • Rösta på oss så skall vi få bukt med arbetslösheten!
 • Rösta på oss för ett vassare EU!

Vilka som till slut vinner valet vet vi så klart inte ännu. Vad vi däremot vet är att i slutet av den mandatperiod som inleds i september så kommer följande med allra största sannolikhet vara sant:

 • Den svenska skolan kommer fortfarande hamna på jumboplats i internationella undersökningar. Förslag om att ge lärare rätten att ta ifrån stökiga elever deras mobiltelefoner kommer generera indignerade ramaskrin.
 • Integrationen kommer vara ett lika olöst kapitel som idag. Partiledarna kommer likt papegojor upprepa att invandringen är lönsam och berikar Sverige.
 • Koldioxidhalten i atmosfären kommer vara högre än idag.
 • Bostadsbristen kommer vara ett ännu större problem än idag. Hyresregleringarna och de stelbenta reglerna för nybyggnation kommer inte att ha luckrats upp.
 • Den svenska arbetslösheten kommer vara hög eftersom regeringen inte förmått genomföra några av de reformer som krävs för att skapa en förändring. Mängder med statistik kommer dock ha publicerats som genom väl valda urvalskriterier bevisar att den såväl har stigit som sjunkit kraftigt.
 • EU:s byråkrati kommer vara såväl mer omfattande som dyrare än idag. Sverige kommer vara en av de absolut största nettobetalarna.

Så nej, jag kommer inte att titta på partiledardebatten. Deltagarna förtjänar helt enkelt inte min uppmärksamhet.

Lästips: Motpol, Östersunds-Posten
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, Ab1, Ab2, Ab3, Ex1, Ex2, Ex3, LT1, NSk1, Re1, Sk1, SVT