2014-05-10

Strutspolitik

I dagens SvD återfinns ett reportage av Duraid al-Khamisi, bror till Rami al-Khamisi som i egenskap av grundare av "Megafonen" gjorde sig ett namn under Husbyupploppen.

al-Khamisis reportage handlar om just Husby. Han ställer inga motfrågor, han ifrågasätter aldrig de intervjuades verklighetsuppfattningar och han beskriver Husby som ett "bortglömt område". Husbyupploppens orsak förklarar al-Khamisi vara en ren produkt av polisiärt övervåld den "ödesdigra natten i Husby""polisen sköt en 69-årig man till döds i sin lägenhet" och "en kvinna miste sin make och livskamrat".

I reportaget intervjuas en artonårig Husbybo. Han har handen i gips efter att ha slagit sönder en fönsterruta i skolan och drömmer om att bli musiker och uppträda i Las Vegas och New York. Eller att bli fotbollsspelare.

Han är orolig över vad som kommer att hända om han inte snart hittar ett jobb. Han har sökt jobb i tre år, får vi veta, samtidigt som texten också låter påskina att han gått i skolan under samma tid. "Kolla bara på Kista, dit kommer folk från hela Stockholm för att jobba, men vi får inga jobb", säger han. Hans pappa kör taxi, men pengarna räcker inte till för att försörja sjubarnsfamiljen.

Att Husby utgör en enorm utmaning för det svenska samhället blir ganska uppenbart då man läser artikeln. Av intervjuerna att döma är självinsikten i Husby skrämmande låg. Husbyborna borde "få" jobb, får vi läsa, på samma sätt som folk "får" jobb i Kista. Helst glamourösa och välbetalda jobb som inte kräver någon utbildning.

"Folk måste förstå att vi är snälla", sägs det, ett påstående som problematiseras av sönderslagna fönster och villkoras med uttalanden i stil med att polisen skall inte komma till vår stadsdel och tro att de är nåt. Lärarna i skolan är rasister, får vi veta, rasister som talar om för Husbyeleverna hur värdelösa de är.

I år förväntas det enbart från Syrien komma upp till 69 000 personer till Sverige, och det är till platser som Husby de kommer att hamna när kommunerna skall ordna boenden till dem. Sveriges politiker har ingen aning om hur de skall hantera detta. De vet att det kommer bli dyrt och de vet att de redan stora problemen kommer bli ännu värre. Men inte en enda politiker från något annat parti än Sverigedemokraterna kommer att medge detta öppet.

Istället kommer de häva ur sig floskler, halvsanningar och rena lögner som att invandringen berikar Sverige, att Sverige alltid har varit ett mångkulturellt land, att invandringen är lönsam och att invandringen inte belastar välfärdssystemen.

Journalistkåren, vilkas uppdrag det är att granska denna sorts tomma retorik, kommer inte ställa en enda kritisk motfråga och parallellt med detta kommer såklart politikerkåren som journalistkåren se till att bo så långt från mångkulturen i Husby de bara kan. Som väljare är det svårt att se detta som något annat än en direkt förolämpning.
SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Sk1, NSk1, NSk2, NSk3, Dag1, Re1, Re2 SMP1, SMP2