2014-05-12

Det sämsta av två världar

"Det finns en rad missförstånd som gör att motståndare till arbetskraftsinvandring – och till invandring i allmänhet – kan fiska i grumliga vatten" skriver Svenskt näringslivs VD Carola Lemne i en debattartikel idag, och antyder därefter att Socialdemokraterna och LO gör just detta när de vill avskaffa vad OECD kallar världens mest liberala lagstiftning för arbetskraftsinvandring.

På sätt och vis är det naturligtvis rätt åt Socialdemokraterna, LO och Vänsterpartiet när de får samma skit kastad på sig som de själva är så snabba med att kasta på andra. På sätt och vis belyser kritiken det hyckleri och och det dubbeltänk som dessa tre vänsterrörelser gör sig skyldig till när de, precis som de sverigedemokrater de ständigt bespottar, vill minska invandringen till Sverige. Som grädde på moset hävdar de dessutom att de inte gör detta av något egenintresse, utan av omsorg om arbetskraftsinvandrarna. Right.

Trots detta har jag svårt att finna något nöje i att läsa vad Carola Lemne skriver, för hennes linje bådar inte särskilt gott för Sverige. I artikeln kan man till exempel läsa att vi behöver arbetskraftsinvandring för att "kompensera för att varannan kommun i Sverige står inför en negativ befolkningstillväxt".

Avfolkningsbygdernas problem är emellertid inte att det saknas arbetskraft, avfolkningsbygdernas problem är att det saknas arbetstillfällen. Lemne är såklart smart nog att inse arbetskraftsinvandring till dessa kommuner inte löser någonting, utan om något snarare förvärrar problemen. Eftersom hon strax därefter väljer att spela ut rasistkortet tycks detta inte vara något som bekymrar henne.

Att missbruket av systemet är stort är välkänt, och till och med regeringen har medgett detta. Detta bekymrar emellertid inte Lemne, som avfärdar problematiken med att "missförstånd och myter frodas".

"För att få fler högkvalificerade att söka sig till Sverige behövs ett skattesystem där utbildning och framgångsrikt entreprenörskap lönar sig. Marginalskatterna måste sänkas. Sparande och investeringar ska uppmuntras", uppmanar Lemne i slutet av artikeln.

I detta är jag helt överens med Lemne. Problemet är bara att detta är reformer som regeringen tydligt aviserat att man inte tänker genomdriva, och som för en vänsterregering överhuvudtaget inte finns på kartan. Resultatet blir att Sverige står med världens mest liberala lagstiftning för arbetskraftsinvandring, men utan de reformer som krävs för att en sådan arbetskraftsinvandring skall fungera. Det är inte en halv seger, det är det sämsta av två världar.
SvD1, SvD2, SvD3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Dag1, Dag2, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Sk1, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, LT1, Re1, Re2, SMP1, SMP2, SVT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.