2014-06-08

Om flaggskändning och debattklimat

Min variant Carl Johan De Geers verk "Skända flaggan" har tack vare Motpol fått en viss spridning på Facebook. Tunga borgerliga namn som PJ Anders Linder, Johan Ingerö, Mattias Svensson och Sven Otto Littorin har gillat bilden, vilket såklart är skitkul! Men hade de gillat och delat bilden om de visste att den kom från en blogg som är djupt kritisk mot den förda invandringspolitiken? Förmodligen inte.

Min blogg blir regelbundet läst i Riksdagen, Europaparlamentet, EU-domstolen och Rikspolisstyrelsen, så visst avtryck tycks den göra även i de fina salongerna. Få skulle förmodligen emellertid uttrycka sitt eventuella gillande offentligt, min blogg lär vara alltför peststämplad för detta.

Invandringspolitiken är helt enkelt så minerad mark att det är omöjligt att föra en vettig diskussion i frågan. När till exempel DN valde att publicera en annons för boken "Invandring och mörkläggning" borde detta ha varit rätt okontroversiellt, men föga förvånande stod anklagelserna om rasism som spön i backen. Ett antal borgerliga röster hade integritet nog att försvara publiceringen, men deras försvar var inte villkorslöst.

Försvararnas argument var att upprepa vad som i varje demokratisk samhällsdebatt borde vara en självklarhet: Eftersom statistiken i annonsen var korrekt var det fel att kräva att den inte borde blivit publicerad. Detta, tillade försvararna, gällde även när statistiken så som nu var fallet var tendentiös; "försåtlig och vinklad"; "ett begränsat" och "polemiskt urval av fakta".

Till saken hör dock att tunga ekonomer och nationalekonomer som Assar Lindbeck, Magnus Henrekson, Tino Sanandaji, Jan Tullberg och Jan Ekberg samtliga hävdar att invandringen kostar väldigt mycket pengar och, i fallet med till exempel Lindbeck, svår att förena med den svenska modellen.

Detta är emellertid inte den bild media och politikerkåren förmedlar. Av dem utmålas invandringen tvärtemot som lönsam eller åtminstone inte särskilt olönsam, av dem utmålas inte invandringen som svårförenlig med den svenska modellen utan snarare som nödvändig för att upprätthålla välfärdssamhället. Detta beläggs emellertid väldigt sällan med forskningsresultat, vilket inte är särskilt konstigt eftersom det finns en uppenbar brist på forskningsresultat som stödjer deras tes.

Det står naturligtvis det svenska etablissemanget fritt att hantera invandringsfrågan på det här sättet. När de kallar sina kritiker för tendentiösa och beskriver kritiken i termer av "försåtlig och vinklad" eller ett "polemiskt urval av fakta" är detta emellertid någonting som betydligt bättre beskriver vad de själva håller på med.

Lästips: Anna Dahlberg
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, Bar, Sk1, NSk1, LT1, Ab1, Ab2, Av1, Dag1, Dag2, Dag3, Ex1, Ex2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4