2014-07-08

Kurdo Baksi och helgonglorian

Kurdo Baksi är den legendariske antirasisten som startade den antirasistiska tidskriften Svartvitt och som garanterade Expos ekonomiska överlevnad. Baksi debatterar och föreläser om rasism och har anordnat antirasistiska manifestationer. Kurdo Baksi är kort sagt en God människa. Eller?

Kurdo Baksi har nyligen blivit miljöpartist. Han stod tidigare i år som kandidat till EU-parlamentet och kandiderar nu till Riksdagen. Miljöpartiets radikala och närmast hatiska framtoning tycks inte avskräcka Baksi, tvärtom uppmärksammades det härom veckan att hade liknat en moderat riksdagsledamot med en nazist, krigsförbrytare och polismördare.


Efter hård kritik raderade Baksi inlägget och tog tillbaka sitt uttalande. Det handlade emellertid inte om något förbehållslös ursäkt. När Baksi förklarade sig valde han att vid åtminstone två tillfällen att länka till en artikel på Nyheter24 som framställer Hani Bali i dålig dager.


Nu blev emellertid inte inlägget "genast" raderat, det blev raderat över ett år senare i samband med att det plötsligt fick uppmärksamhet. Betydligt mer uppseendeväckande var emellertid det längre inlägg Baksi valde att skriva på Facebook:


Enligt denna "ursäkt" bekämpar Hanif Bali svenskar med invandrarbakgrund. Även här väljer dessutom Baksi som synes att länka till den över ett år gamla artikeln från Nyheter24, i vilken det för övrigt tydligt framgår att Bali bett om ursäkt för det uttalande som genererade den.

Vad Kurdo Baksi sysslar med är inget annat än regelrätt smutskastning av Hanif Bali. Baksi klarar inte ens av att be förbehållslöst om ursäkt för sitt extremt plumpa uttalande, tvärtom gör hans försök till ursäkter bara saken värre.

Vem är då helgonet Kurdo Baksi egentligen? För och främst ser sig inte Baksi som turk, han ser sig som kurd. Detta vore inte särskilt konstigt om det inte vore för att Baksi i högljudda ordalag varit en del av den neurotiska diskussionen som har förts i vårt land om vem som är svensk.

Av samma anledning är det iögonfallande att Baksi är en anhängare av tanken på en kurdisk stat. En sådan skulle nämligen vara en nationalstat på etnisk grund. Baksi må ogilla formuleringen "massinvandring", men frågan är vad han skulle tycka om en invandring av turkar och araber till ett framtida självständigt Kurdistan, i nivå med dagens invandring till Sverige.

Kurdo Baksi har under så gott som hela sitt vuxna liv varit professionell antirasist, för vilket han belönats med bland annat Olof Palmepriset. I ljuset av Baksis behandling av Hanif Bali, och med hans hyckleri i nationalismfrågan i bakhuvudet, har jag emellertid svårt att komma till någon annan slutsats än att Baksis helgongloria verkar tämligen oförtjänt. Det faktum att Baksis klavertramp, liksom övriga miljöpartistiska sådana, varit icke-händelser i media är minst sagt också talande.

Läs också: Den sjätte mannen, Den hälsosamme ekonomisten
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, SvD3, Dag1, SMP