2014-07-31

Mångkultur och konsensuskultur

"Mångkulturen har misslyckats totalt", sammanfattade Angela Merkel 2010 sin syn på läget. Året efter gick såväl Storbritanniens som Frankrikes respektive ledare ut med samma budskap.

Att ledarna för EU:s tre största länder har kommit till denna slutsats har emellertid inte lämnat några avtryck i den svenska debatten. Istället fastlades mångkulturen, bara några månader efter Merkels uttalande, i den svenska grundlagen. Mångkulturskonceptet har blivit till en så självklar del av den svenska konsensuskulturen att den som, liksom Angela Merkel, ifrågasätter det kan räkna med att få sin moraliska heder allvarligt ifrågasatt.

Själv tycker jag emellertid att det är hög tid att ifrågasätta varför det inte anses rumsrent att vara av samma åsikt som Angela Merkel.

Det ironiska i sammanhanget är att konsensuskulturen, den sammanpressade lönestrukturen, de generösa välfärdssystemen och de höga ingångslönerna gör just Sverige särskilt illa rustat för mångkultur; det svenska välfärdssamhället kräver ett sammanhållande kitt. Detta kitt behöver inte vara etniskt, märk väl, tvärtom är förmodligen värderingar minst lika viktiga. Dessa värderingar delas emellertid ej i någon större utsträckning av etniska svenskar och nordafrikaner eller människor från Mellanöstern.

I Camerons Storbritannien, däremot, finns såväl de incitamenten som de låglönejobb som krävs för att nyanlända med låg utbildning skall kunna integreras i samhället. Därtill har landet, genom sitt uttalade klassamhälle, en lång tradition av en social indelning som på många sätt liknar idén om det mångkulturella samhället.

I Sverige saknas emellertid inte bara de brittiska förutsättningarna, dessa anses därtill av en bred majoritet av befolkningen som synnerligen oönskvärda. För mig framstår det emellertid som oundvikligt att det är just i en tydlig brittisk riktning som mångkulturskonceptet kommer att föra Sverige.

För övrigt uppmanar jag alla att läsa den här artikeln, och sedan fundera över hur vad som beskrivs hänger ihop med de sociala mekanismer som redogörs för i den här debattartikeln.

Relaterat: "Liberaler för fri invandring"
DN1, DN2, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, Sk1, Sk2, NSk1, NSk2, LT1, LT2, LT3, Dag1, Dag2, Dag3, SMP1, SMP2, SMP3, BT, Re1, Re2, Re3, Ex1, Ab1, Ab2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.