2014-07-30

Det här börjar bli kusligt

Putin kan så gott som ostraffat såväl iscensätta inbördeskrig som skjuta ned civila flygplan, ISIS härjar ostörda i Mellanöstern och Europa står handfallet inför den tilltagande islamismen.

Parallellt med detta är identitetspolitiken kung i Sverige, det anses på gränsen till islamofobi att rapportera om förföljelser av kristna i muslimska länder, public service klarar inte av att rapportera objektivt om vare sig Gaza eller Ukraina, islamismen flyttar fram sina positioner i Sverige och diskrepansen mellan de måttstockar med vilka höger- respektive vänsteråsikter bedöms har antagit direkt surrealistiska proportioner.

Med risk för att låta alarmistisk: Det här börjar bli riktigt, riktigt kusligt.
DN1, DN2, DN3, Bar1, Bar2, Bar3, SMP1, BT