2014-08-23

En blåljugande Anders Borg

För några år sedan – då invandringen till Sverige var betydligt mycket mindre än idag – skattade regeringens utredare Jan Ekberg invandringens kostnader till mellan 1,5 och 2 procent av BNP.

På frågan "När blir invandring en ekonomisk tillgång?" svarade Magnus Henrekson, VD på Institutet för Näringslivsforskning och professor i nationalekonomi, följande:
– När vi får kompetens som vi saknar. Man kan se på Australien, Nya Zeeland och Kanada, som framför allt har invandring av människor som har kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. Det handlar ofta om högutbildade människor med kapital och affärsidéer. Sådan invandring är lönsam. Men så ser ju inte invandringen till Sverige ut.
Expertisen är med andra ord ense. Invandringen till Sverige är inte lönsam, den kostar tvärtom väldigt mycket pengar. Detta hindrade emellertid inte Anders Borg från att att idag hävda att den rekordstora invandringen "så småningom kommer [...] ge en rätt betydande vinst för Sverige".

Det är svårt att tolka detta på något annat sätt än att Borg ljuger väljarna rakt upp i ansiktet. Detsamma gällde för Fredrik Reinfeldt, då han i SVT:s partiledarutfrågning sade att Sverige var redo att hantera den rekordstora invandringen. Det faktum att Sverige har det största sysselsättningsgapet i OECD mellan infödda och invandrare visar nämligen med all önskvärd tydlighet att Sverige inte är redo att hantera situationen.

Lästips: Jussi H. Lundell


Mer statistik och fullständiga källhänvisningar återfinns här.

DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, DN10, DN11, DN12, DN13, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, NSk1, NSk2, NSk3, NSk4, NSk5, LT1, LT2, LT3, LT4, Dag1, Dag2, Dag3, SMP1, SMP2, Re1, Re2, Re3, Av1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8, SR1, SR2, SR3