2014-08-04

Formgren, Aftonbladet och halmdockorna

Marika Formgren skrev häromveckan en ledare om det faktum att invandrare i betydligt högre grad än väljarkåren som helhet röstar vänster.

Formgren hänvisar till en bok av statsvetarna Sören Holmberg och Henrik Oscarsson från 2004, enligt vilken det sammanlagda stödet för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet bland personer med utomeuropeisk bakgrund då var närmare 80 %. Utifrån samma bok drar Formgren slutsatsen att det är det höga utanförskapet i gruppen, i kombination med de höga svenska bidragsnivåerna, som ligger bakom detta. Detta föranleder Formgren att summera situationen på följande vis:
"För de borgerliga partierna är en framgångsrik integrationspolitik därför en överlevnadsfråga. Om inte invandrare får jobb, och därmed prioriterar jobbskatteavdrag fram- för höga bidrag, så kommer dagens höga invandringsnivåer att på sikt omöjliggöra borgerliga regeringar i Sverige."
Formgrens slutsats är alltså att vi behöver en bättre integrationspolitik och att få fler invandrare i jobb. Detta borde vara ganska okontroversiellt, men det är det såklart inte. I konsensuskulturens Sverige landar "debatten" om texter som denna aldrig i en diskussion kring huruvida Formgren har rätt eller inte, utan blir istället till en tävling i hur grovt man kan missförstå och svartmåla samma text. Kawa Zolfagary kommenterar Formgrens ledare med följande ord:
"Den förutsätter att vi som migrerat har vissa åsikter på grund av att vi passerat en gräns. Som att de som är födda här är kapabla till att komma fram till egna åsikter men att vi som korsat över gränsen till nationen Sverige bär med oss åsikterna i blodet."
Att Formgrens text är baserad på fakta om hur gruppen utomeuropeiska invandrare som helhet röstar tycks irrelevant för Zolfagary, som för övrigt är vänsterpartist. Istället väljer han att beskylla Formgren för att ha dragit alla invandrare över en kam, och anser därmed ytterligare argument överflödiga.

Att Zolfagary därtill inte bara verkar kränkt, utan dessutom anklagar Formgren för att visa prov på "rasistiska tankesätt" och anklagar henne för att "klumpa ihop" människor, blir inte mindre ironiskt då man betänker att det var han som låg bakom vuxenmobbningsfenomenet "Vita kränkta män".

Även Aftonbladets ledarskribent Daniel Swedin har upprörts av texten, och låter meddela följande:
"Ledarskribenten Marika Formgren vill minska invandringen för att det 'omöjliggör borgerliga regeringar i Sverige'. Hoppas att någon borgerlig etablissemangsperson har resning nog att ta itu med dessa groteskerier."
Att Formgrens slutsats var att få invandrare i jobb, inte att minska invandringen, blir föga förvånande irrelevant för Swedin. I sann Aftonbladetanda väljer han att besvara en halmdocka istället för att besvara Formgren – han påstår att hon sagt någonting som hon inte sagt, och väljer därefter att rikta de vanliga anklagelserna mot henne.

Något förvånande tycks de "borgerliga etablissemangspersonerna" inte ha hörsammat Swedins uppmaning, tvärtom har till exempel både Paulina Neuding och Mattias Svensson istället försvarat texten. För den bästa kommentaren till kritiken står emellertid Formgren själv:
"Med tanke på vilka personer det är som kritiserar mig så måste jag säga att jag inte bryr mig ett dugg. Daniel Swedin och Kawa Zolfagary har tagit för vana att strö ordet rasist omkring sig på alla som inte tycker som dem."

DN1, DN2, SvD1, SvD2, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, LT3, Bar, Dag1, SMP1, SMP2, Re1, Re2, Ex1, Ab1, SR1, SR2