2014-08-29

Skyttedal och den utopiska debatten

DN publicerade idag en debattartikel av KDU:s ordförande Sara Skyttedal. I denna konstateras det som varje människa med båda fötterna på jorden vet, nämligen att resurserna är begränsade, att bostadsbristen är skriande, att integrationen fungerar uselt (i praktiken sämst i OECD) och att ingenting av detta lär förändras inom överskådlig tid.

Därutöver konstaterar Skyttedal att Sveriges andel av Europas asylmottagande är oproportionerligt hög – vi är Europas största asylland (se även diagrammen längst ned i inlägget) – och att allt detta sammantaget kan leda till "en förstärkt segregation, ett nytt utanförskap och en social ilska".

"Vi måste på ett seriöst och faktabaserat sätt börja diskutera var gränsen går för hur många asylsökande Sverige kan ta emot på kort sikt" är Skyttedals ganska försiktiga slutsats, och detta har såklart orsakat ramaskri i åsiktskorridoren under dagen. Inom moderpartiet säger man sig "må illa", Miljöpartiets Maria Ferm kallar Skyttedals erkännande av att resurserna är begränsade för "oerhört obehagligt" och så vidare. Ännu märkligare är emellertid Migrationsverkets reaktion:
"EU:s lagstiftning står i dessa fall över den nationella lagstiftningen. För att begränsa antalet personer som idag beviljas skydd måste Sverige lämna EU och bryta mot Sveriges internationella åtaganden."
Detta är en direkt lögn. För det första är de bestämmelser om till exempel anhöriginvandring och "ömmande skäl" som Sverige praktiserar inte någonting som EU tvingat oss till, utan helt våra egna påfund. För det andra är antalet invandrare som söker asyl i Sverige i hög grad en funktion av de signaler vi skickar ut.

När självförsörjningskravet för anhöriginvandrare är satt ur spel, när föräldrapenning betalas ut retroaktivt, när socialen köper in villor till stora invandrarfamiljer utan egen försörjning, när ensamkommande som påstår sig vara omyndiga sällan ålderstestas och därmed ofta får uppehållstillstånd fastän de saknar asylskäl, när illegala invandrare ges rätt till skattefinansierad samhällsservice och när uppehållstillstånd delas ut på ytterst tveksamma grunder, blir såklart resultatet därefter också.

För det tredje gör praktiskt taget varenda EU-land allt för att minimera asylmottagandet så långt det bara är möjligt. När Migrationsverkets presschef påstår att vi för att minska asylinvandringen måste bryta mot våra åtaganden som EU-land, refererar han till åtaganden som så gott som alla övriga länder i unionen bryter mot.

Detta är såklart beklagligt, men när så nu är fallet kan inte Sverige ensamt slaviskt följa dessa regler, inte bara till punkt och pricka utan därtill med en betydligt mer generös uttolkning än vad som är tanken. Detta är inte bara naivt, det är direkt utopiskt och världsfrånvänt. Att en statlig myndighet därtill ger sig in i valdebatten med direkt felaktiga argument gör inte saken bättre.

Lästips: Motpol, bubbavel


DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, LT3, LT4, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, Dag6, Dag7, Dag8, Dag9, SMP1, SMP2, Ex1, Ex2, Ex3, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, Ab7, Ab8