2014-08-11

Tendentiöst om antisemitism

I dagens Expressen återfinns en skrämmande artikel om antisemitism. I samma artikel väljer tidningen att låta Lena Berggren, docent i historia vid Umeå universitet, uttala sig om antisemitismens orsaker:
Och enligt Lena Berggren ökar antisemitismen.
– Om man ska se någon slags trend under hela efterkrigstiden så kan man se att antisemitismen försvann efter andra världskriget. Sen fanns den ändå kvar men var väldigt lågmäld. Det vi har kunnat se de senaste 20 åren är att den har börjat öka igen, säger hon.
Exakt vad det beror på är enligt Lena Berggren svårt att säga.
– Men en inte alltför vild hypotes är att det har att göra med det tidsmässiga avståndet till Förintelsen blir större och större och vi har färre aktiva vittnen kvar. Sen spelar det också roll att vi har en ökad ultranationalism, en ökad fascism och ökad nazism i hela Europa, säger Lena Berggren.
I Malmö, den svenska stad i vilken antisemitismen förmodligen är som allra värst, är det emellertid enligt BRÅ:s statistik endast en liten andel av hatbrotten med antisemitiska motiv som begås av människor från vit makt-miljön. En betydligt mer bidragande orsak är attityder som invandrare från Mellanöstern har tagit med sig till staden.

Detta hindrar emellertid inte Berggren från att peka ut "ultranationalism, en ökad fascism och ökad nazism" som de bakomliggande orsakerna. Detta bör dessutom ses i ljuset av en annan text av Berggren, av vilken det framgår att hon betraktar Sverigedemokraterna som just fascister.

En titt på Berggrens presentation på Umeå universitets sida gör det också tämligen uppenbart att det är nationalism, fascism och nazism som är Berggrens huvudområden, snarare än antisemitism. Vid en snabb titt på hennes Facebooksida finner man dessutom att hon är djupt Israelkritisk, att hon gärna vill kleta apartheid på Moderaterna, att hon tycker illa om Hanne Kjöller samt att hon känner Henrik Arnstad.

Av bilden som framkommer ligger det betydligt närmare till hands att se Berggren som en politisk aktivist med en agenda långt ut på vänsterkanten, än vad det gör att se henne som en expert på antisemitism. Att hennes uttalande i artikeln så tydligt pekar ut orsaker som enligt BRÅ inte är de avgörande förstärker denna bild.

Istället för att tala klartext om antisemitismens orsaker tar hon tillfället i akt att tvåla till Sverigedemokraterna. Därtill passar hon på att likna de mordhot – "din jävla judehora, du ska dö" – en judinna fått motta över telefon mitt i natten, med stämningar mot muslimer i Sverige.

Detta är inte seriös nyhetsförmedling från Expressens sida, där är extremt vinklad och agendasättande journalistik.

Dagens lästips: Per Gudmundson och Nima Dervish
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD1 Sk1, Sk1, Sk3, NSk1, NSk2, NSk3, LT1, LT2, Bar, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Re1, Re2, Ab1