2014-08-14

Vad innebär 48 miljarder kr?

Migrationsverket säger sig behöva höjda anslag för 2014 och de kommande fyra åren med sammanlagt 48 miljarder kronor. Vad innebär då denna siffra?

Eftersom denna utgift måste finansieras genom att arbete direkt eller indirekt beskattas, kan den så att säga individualiseras genom en omräkning till kostnad per arbetande svensk och år. Denna kostnad landar då på ungefär 2 000 kronor, och kommer vid en balanserad budget att slå igenom i form av antingen höjd skatt eller försämrad samhällsservice med motsvarande belopp.

Hade beloppet istället gått till höjda pensioner hade varje pensionär kunnat få sin årspension höjd med ungefär 4 600 kr.

Kort sagt, det är dyrt för ett litet land som Sverige att vara EU:s största asylland. De 48 miljarderna utgör dessutom bara den höjning av anslaget som Migrationsverket begärt, utöver detta belopp tillkommer såklart de befintliga anslagen och kostnaderna för socialbidrag, etableringsersättning med mera, som är många gånger större.

Av någon anledning är detta en icke-fråga i valrörelsen.
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Ab, Bar