2014-09-11

Intrång som journalistisk metod

SVT-medarbetaren Axel Gordh Humlesjö, för den breda skaran kanske mest känd för att han en gång i tiden satt i TV med en hypermodern laptop och berättade för Stina Lundberg Dabrowski vad som hände På Nätet, har idag skrivit ett antal tweets i vilka han försvarar Researchgruppen.

Vad Researchgruppen gjort är inte olagligt, meddelar Gordh Humlesjö tvärsäkert, och konstaterar vidare att Researchgruppen har visat att man kan hantera känslig information mycket ansvarsfullt.

"Jag skulle vara mer orolig om databasen låg hos nån journalist (på stora medier) som inte kan digitalt källskydd", fortsätter Humlesjö, och eftersom han både är ung och har visat att han är skicklig på att använda en laptop så förstår vi att det ligger lite substans i vad han säger. Han avslutar därefter med följande lugnande ord (min fetstil):
"Som SVT-medarbetare har jag bara gott att säga om @Researchgruppen och deras metoder.
Som SVT-medarbetare har han bara gott att säga om Researchgruppen. Som medarbetare på ett public service-företag som säger sig värna om objektivitet, har han bara gott att säga om en grupp våldsverkare med rötter i den utomparlamentariska vänstern.

Gordh Humlesjös uttalanden blir ännu mer intressanta då man ser dem i ljuset av att SVT själva har anlitat Researchgruppen, bland annat då Uppdrag Granskning granskade högerextremismen. När Uppdrag Granskning följde upp detta reportage med ett motsvarande om vänsterextremismen, var inställningen bland SVT:s medarbetare dock en helt annan. Med Janne Josefssons egna ord:
– När vi skulle göra programmet om vänstervåldet så mötte vi motstånd redan inne i tv-huset. Reaktionen var att "men de gör ju nåt bra!". På det sättet har vänsterextremisterna lyckats. Man granskar dem inte. Många ser antifascisterna som goda och tror på att deras våld är självförsvar.
Reaktionen är förstås inte särskilt förvånande, givet att man nyligen hade anlitat samma vänsteraktivisters vänner i Researchgruppen. Just därför är reaktionen emellertid också väldigt obehaglig.

I SvD säger juristen Mårten Schultz att "alla redaktioner i hela Sverige skulle ta emot en hel databas till Flashback". Schultz har säkerligen helt rätt, men detta betyder i så fall också att samma journalister som protesterar mot regeringars intrång i medborgarnas privatliv ser intrång i medborgarnas privatliv som en legitim journalistisk metod. Det tyder på att den "mediekrati" som Kent Asp och Johannes Bjerling från Göteborgs universitet nyligen skrev om i en debattartikel, börjar anta direkt skrämmande proportioner.

En annan intressant Twitterreaktion stod för övrigt riksdagsledamoten Patrick Björck (S) för, då han kommenterade Anna Trobergs kritik av Researchgruppen med följande ord:
"Att piratrörelsen och Anna Troberg gör gemensam sak med näthatarna är logiskt. Man har sen starten stått nära den högerextremamiljön."
Ridå.

Mer i ämnet: "Det nya kalla Sverige", Toklandet, Motpol
DN1, SvD1, Re1, Re2, Re3, Re4, NT1, IDG1, IDG2, IDG3, IDG4, IDG5, Ex1