2014-09-24

Mer om invandringens kostnader

Efter att SvD igår publicerade debattartikeln "Sverige vet inte vad invandringen kostar" av Elin Ørjasæter från norska Markedshøyskolen, har tidningen idag låtit publicera en replik signerad docent Martin Hällsten från Stockholms universitet.

Rubriken på Hällstens replik är "En Norgehistoria om svensk forskning", vilket knappast lär bidra till att motverka norrmännens bild av broderfolket i öster som chauvinistiskt. Varken Hällstens eller Ørjasæters artiklar berör invandringens kostnader som sådana, utan diskuterar istället de metodologier som har använts i svenska integrationsstudier.

Eftersom jag inte är insatt i de aktuella studierna tänker jag inte uttala mig om vem av dem som har rätt, men det är onekligen intressant att Hällsten redan i titeln avfärdar Ørjasæters tes som en "Norgehistoria", och därefter avslutar sitt inlägg på följande allt annat än forskarmässiga vis:
"Det inlägg Elin Ørjasæter skrivit är illa underbyggd sensationalism. Innehållet är vilseledande och andas konspirationsteori."
Det intressanta i sammanhanget är emellertid att det finns svensk forskning om invandringens kostnader. Handelshögskolans Jan Tullbergs bok "Låsningen" (den finns att ladda ned gratis här) handlar om just detta, och i denna bok kommer Tullberg fram till att invandringen kostar Sverige 250 miljarder kronor om året.

Tullbergs siffra är inte på något sätt oomstridd, men även regeringens egen utredare Jan Ekberg konstaterade att invandringen varje år kostar Sverige stora belopp. I en rapport från 2009 – det vill säga en tidpunkt då såväl invandringen som andelen invandrare var lägre än idag – kom Ekberg fram till att invandringen varje år kostar Sverige mellan 1,5 och 2 procent av BNP, det vill säga mellan 54 och 73 miljarder kronor.

Vad Tullbergs och Ekbergs beräkningar visar är således att invandringen inte är lönsam, vare sig på kort eller lång sikt. Om vi skulle sluta ta emot invandrare och göra något åt att Sverige har den sämsta integrationen av alla i-länder, så skulle den invandring som redan skett på sikt kunna bli till en vinstaffär. Så länge som invandringen pågår och så länge som dagens integrationspolitik inte förändras, förblir invandringen emellertid en förlustaffär.

Eftersom det var regeringens egen utredare som kom fram till detta, så var naturligtvis såväl Ullenhag som Reinfeldt fullt medvetna om hur det förhöll sig. Att Reinfeldt i valrörelsen trots detta påstog att invandringen är lönsam "på sikt" är därför svårt att tolka som något annat är en medveten lögn.

Tullbergs och Ekbergs belopp är stora och abstrakta, men de kan göras mer greppbara genom att man bryter ned dem till till exempel kronor per invånare i Sverige och månad. Detta ger emellertid en något skev bild, eftersom det bara är ungefär hälften av befolkningen som arbetar, övriga är barn, studenter, pensionärer eller arbetslösa, och är således i praktiken inte med och betalar. I tabellen nedan är därför kostnaden per svensk kompletterad med kostnaden för en tvåbarnsfamilj.

Exempel Kostnad
(miljarder kr/år)
  Per svensk
(kr/mån)
  Per familj
(kr/mån)
Tullberg2502 1478 587
Ekberg (övre)736272 507
Ekberg (undre)544641 855


Ett sevärt föredrag av Jan Tullberg. Notera vad han säger om svenskfödda barn till invandrare.

DN1, DN2, DN3, Sk1, Sk2, Sk3, Sk4, NSk1, LT1, LT2, BT1, Dag1, Dag2, Dag3, SMP1, Re1, Re2, Re3, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9, SvD10, SvD11, SvD12, SvD13, SvD14, SvD15, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6, SR1, SR2, SR3