2014-10-16

Vad har svenska bönder gjort för ont?

När Sverige gick med i EU revs de handelshinder som tidigare hade skyddat det svenska jordbruket från internationell – eller åtminstone europeisk – konkurrens. Det finns mycket gott att säga om detta, det har till exempel lett till såväl billigare livsmedel som ett rikare utbud av mat.

Mat är emellertid inte en vara vilken som helst. Till skillnad från vad som är fallet med hemelektronik, textilier, plastprylar och böcker, så klarar vi oss inte särskilt många veckor utan mat innan vi helt enkelt dör. Så sent som på 1860-talet kunde ett år med dålig skörd orsaka en svältkatastrof i Sverige, och så sent som under andra världskriget ledde en strypt utrikeshandel till att vi tvingades tillämpa ransonering. Det finns med andra ord goda skäl för ett land att sträva efter att i så hög grad som möjligt vara självförsörjande på livsmedel.

Sedan EU-inträdet har Sverige inte verkat för att harmoniera de svenska böndernas villkor med sina europeiska kollegors. Tvärtom har nya pålagor i form av dieselskatter, djurskyddslagstiftning, byråkratiskt krångel, förmynderi och nitisk tillämpning av EU-bestämmelser som övriga medlemsländer ignorerar försämrat de svenska jordbrukarnas villkor ytterligare. Resultatet har blivit att svenskt lantbruk inte kan konkurrera med sina europeiska kollegor. Föga förvånande blir Sverige därför också allt mindre självförsörjande på livsmedel för varje år som går, och graden av självförsörjning ligger idag endast på cirka 50 procent.

De svenska politikerna tar lätt på detta. De rödgröna partierna är såklart i särskilt hög grad skyldiga till att det blivit som det blivit, men utvecklingen fortsatte även under regeringen Reinfeldt. Att den förda politiken fortsatte att slå ut svenska jordbrukare föranledde emellertid inte regeringen att tänka om i frågan, i stället konstaterade tidigare i år Anders Borg krasst att det svenska jordbruket inte hade någon framtid.

Igår lät Sveriges miljöminister Åsa Romson – som själv varken vill betala miljöskatter eller följa den svenska miljölagstiftningen – meddela att regeringen ämnar återinföra skatten på handelsgödsel. Därmed kommer också förutsättningarna för att bedriva jordbruk i Sverige försämras ytterligare. Detta innebär i sin tur att såväl jobb som naturvärden kommer att gå förlorade, att landsbygden utarmas, att risken för livsmedelsbrist i händelse av krig eller missväxt ökar samt att de europeiska jordbrukare som slipper pålagor som svenska skatter, svensk djurskyddslagstiftning och svenskt regelkrångel kommer att gynnas.

Hur någon svensk politiker kan tycka att detta är en önskvärd utveckling övergår fullständigt mitt förstånd.

Lästips: Anybody's Place, Kravmaskinen, Rebecca Weidmo Uvell
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, Sk1, NSk1, LT1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4

11 kommentarer:

 1. Det står någonstans i Bibeln att bönderna är jordens salt. Förstår inte riktigt referensen, då salt är inte särskilt bra för jorden, men jag minns i alla fall att det var en positiv anda över bönder, de var viktiga.

  Vilket de är ... det är absolut livsfarligt för ett land att göra sig så beroende av import av mat, det finns ju gott om exempel på detta. Jag har blivit så anti-MP att vår familj gradvis gått över till helt svenska inköp. Det har krävts lite omställning att ris inte behöver ingå i typiska 'utländska' maträtter längre, matvete, korn och havre har blivit fullgoda ersättare. I år tror jag vi till och med kommer att klara av att inte köpa en banan eller apelsin, då vi ska satsa på svenska rotfrukter och äpplen istället. Svenskt kött är givet numera och till och med oxfiléer för knappa 129 kr/kg klarar vi att gå förbi. Vi köper inte filéer överhuvudtaget, då t.ex tjocka revbensspjäll är grejors grejor att grilla och det går faktiskt att stå och grilla mitt i vintern, om än kallt om nosen :)

  På sätt och vis har inköpen och förvaring av livsmedel förenklats. I stället för att ha en myriad av diverse saker i förråden och kylskåp har det blivit färre, men mer av just dessa. Inget tar just slut för tillfället.

  SvaraRadera
 2. Det hedrar er! Får erkänna att jag själv går ganska strikt på pris.

  SvaraRadera
 3. I vår familj går vi på plånboken i alla frågor utom mat. Strikt ekologiskt, inget fabriksuppfött kött och lusläsning av innehållsförteckningen på andra varor. Du kan lätt bli lite manisk när du sätter dig in i vad som sker med det som de flesta, utan att tveka, stoppar i sig. *putsar självbelåtet på glorian* ;-)

  SvaraRadera
 4. Du förtjänar nog den glorian betydligt bättre än vad de flesta postmoderna godhetstalibaner gör. :)

  SvaraRadera
 5. Från den anonyme däruppe, som för övrigt är Majsan som jag annars kallar mig(har en svårartad allergi mot att skaffa mig femtielva konton på olika bloggar och kommentarsmedier)men har lite svårt att komma ihåg att ange signatur då jag är 'anonym'. Till Fnordspotter.

  Att leva billigt är något av en sport i vår familj. Jag antar att det kommer sig av rötter att respektive föräldrar är från de fattigare delarna av bondeland och som flyttat till någon större ort.

  Mao, stenhårda amorterare av bostadslån sitter i benmärgen. Lönemässigt ligger vi på den exakta Sverige medianen eller lite däröver och kunde konstatera att livsmedel utgör betydligt mindre än 10% av den disponibla inkomsten. Att köpa enbart svenskt har som allra högst höjt detta till 15%.

  Dock är vi inte som duktiga Anybody beredda att betala vad ekologiskt/kravodlat kostar på särskilt många varor :) Det är rent ut sagt ofta för löjligt dyrt att köpa på affär och vi odlar själva vad som motsvarar ungefär fem månaders grön-/rotsaker om året. Det klarar man fint med ett några hundra kvadrat i en stadsträdgård och växthus. Det vi dessutom sparar in på är t.ex gymkort :), för trädgårdsarbete av manuell gödsling, spadvändande och ogräsrens är rätt allsidigt.

  Nej, strikt ekologiskt är inget vi håller oss till i det vi handlar, det viktigare är att det är svenskt (vi hade inte diskriminerat norskt/finskt om det funnits något). Så vitt jag vet är det just vårt besvärligare klimat, det som gör det svårare att konkurrera med de som kan ta ut fler än en säsongsgröda som dessutom gör att det lilla vi får, det behöver inte besprutas lika mycket som på kontinenten. Våra vintrar håller pesterna nere så att säga, ju längre norrut desto sämre klimatbetingelser och mindre besprutning. Intet ont som inte för något gott med sig. Men då råkar vi ju ha partier som MP som saboterar för småbruken ....

  /Majsan

  SvaraRadera
 6. Det är absolut inget fel på KRAV och ekologiskt, men jag ogillar den ensidiga fokuseringen på det. Det är nog en stor fördel för djuren, men det är högst tveksamt om det gör någon miljönytta (en del hävdar att det är precis tvärt om). Staffan Danielsson har skrivit mycket bra om detta.

  Detta skriver jag inte på något sätt för att dissa vad Anybody skrev, men för att dissa Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen med flera som utmålar ekologiskt som det enda godtagbara, trots att det gäller väldigt stränga villkor även för produktionen av "vanlig" mat i Sverige.

  Oavsett vilket är det suveränt att ni väljer att stödja det svenska jordbruket som ni gör. Men så länge det svenska jordbruket inte tillåts konkurrera på lika villkor så kommer de flesta prioritera sin egen plånbok, och det går egentligen inte att klandra dem för det. Våra politiker, däremot, förtjänar att rullas i tjära och fjädrar för att de slår undan benen på det svenska jordbruket.

  SvaraRadera
 7. Är inte de flesta svenska bönder vita medelålderns män med traditionella värderingar och stor miljöpåverkan.
  Räcker inte det?
  /Åsa

  SvaraRadera
 8. Hos cornucopia om det skrattretande förslaget att bönder skall få sälja hela 70 liter mjölk i veckan direkt till allmänheten:
  http://cornucopia.cornubot.se/2014/08/livsmedelsverket-motarbetar.html


  Sverige importerar hälften av sin mat, enligt en kommentar där.

  SvaraRadera
 9. Man kanske kan se livsmedelsinköpen och matkonsumtionen utefter två axlar. Dels en som gäller svenskt kontra utländskt. Men också en annan som gäller råvaror kontra fabriksbehandlat. Halvfabrikat osv. När det gäller det senare så utgår jag från att svenska företags produkter inte på något vis är bättre än utländska bolags. (Frysta livsmedel, kaffebröd, kolonialvaror, saft, sylt, pasta osv). Här är det ju ofta stora bolag som producerar och köper in råvaror på en spotmarknad eller liknande ofta globalt. Kanske kan kvaliteten vara högre hos somliga av de utländska.

  När det gäller själva råvarorna, kött, fisk, mejerier och spannmål så har väl den andelen sjunkit hos konsumenterna till förmån för det mer förädlade. Det mer färdiglagade. Här var det väl förr i det närmaste monopol för svenska lantbrukare och fiskare. Ett land med mycket glesbyggd och skapliga förutsättningar för att producera mat åt den egna befolkningen. Borde väl också göra det. Kan man tycka. Och finns det möjligheter skulle man ju kunna producera lite extra för export till de länder som har mindre åkermark och noll fiskevatten. Istället ser politikerna till att förutsättningarna för det blir nästintill omöjliga. Kostnadsläget trycks upp i toppen och alla andra länder, med enstaka undantag, kan producera mat billigare.

  Det är illa. Och gäller i det närmaste alla sektorer inom svensk tillverkning. Är svenska råvaror då bättre än utländska? Till stor del hanteras ju det mesta väldigt storskaligt. Långa avstånd. Inom sverige. Medan man utomlands ofta har fler mejerier. Närmare bönderna. Fler slakterier. Fler bryggerier. Lite mer småskaligt. Lokal anknytning av matvaror innebär ofta att de faktiskt tillverkas i området där de säljs. Inte bara ett varunamn som låtsas vara småskaligt och lokalt. När de exporteras till oss i sverige så kan vi tappa kontrollen förstås. Och transporten kan vara negativ för varan. Men samtidigt så kan det faktiskt iband vara närmare med varor producerat utomlands än här hemma. Transportvägen kan ha varit kortare.

  Min uppfattning är att svensk livsmedelsproduktion sköter sig själva dåligt och okänsligt. De senaste tio åren så har kanske något litet hänt. Med större medvetenhet och ifrågasättande av kvaliteten. Men bara hos vissa och bara i mycket begränsad omfattning. Är den svenska maten bara dyrare och sämre än den utländska så vill i alla fall inte jag betala ett mycket högre pris för den. Speciellt inte som stora andelar av priset inte alls går till bönderna i alla fall. Utan till distributörer och grossister.

  Att odla själv är förstås det ultimata om man har möjligheten. Det är ju också en omedelbar belöning inte minst vid smakupplevelsen. Ofta något helt annorlunda än det man köper i affären. Synd bara att inte alla kan få den möjligheten. Smakupplevelsen vid köp av svenskt fläskkött däremot, jämfört med utländskt, är ofta till nackdel. Det svenska grisköttet har avsevärt försämrats åtminstone vad gäller smaken. De senaste 20 åren skulle jag tro. Går jag dessutom in i en utländsk mataffär för att köpa kött och sedan tillagar det själv samma dag då får jag ett par positiva upplevelser som inte ges hemma. Avsevärt billigare. Förstås. Sverige har ju inte bara världens högsta inkomstskatter utan också världens högsta priser. (med ngt undantag) Utbudet av kött ser påtagligt mycket större ut. Även i små butiker ofta. Manuell service finns oftast, nästan alltid. Och kvaliteten i smaken verkar avsevärt högre än här hemma. Fast det är ju förstås subjektivt. Jag får också ofta uppleva lantbruk som ligger överallt. Runtomkring. Ända in i tätorterna är inte helt ovanligt. Och den allmänna känslan när man närmar sig matvaror generellt är att det betydligt mindre handlar om inplastat, förpackat, reklamskyltat långtbortproducerat. Allt känns mer genuint och småskaligt.

  Ibland kan jag få för mig att den svenska debatten vill skydda strukturen. Skrämmas för det utländska. Skydda LRF men inte bönderna. Skydda KF och ICA men inte konsumenterna. Skydda de svenska skattereglerna och prispålagorna. För politikernas skull, inte invånarnas.

  KA

  SvaraRadera
 10. Håller med om att utländsk mat ofta svartmålas. Det är inget fel på irländskt nötkött t ex, dessa djur har det förmodligen betydligt bättre än de svenska vad bete i det fria med mera beträffar.

  Jag vill dock ha en levande landsbygd med öppna landskap och bevarade arbetstillfällen. Det är i detta jag ser de stora värdena.

  SvaraRadera
 11. @KA
  Det behöver inte vara något 'fel' på den utländska maten, för oss som köper svenskt så handlar det om att stötta svenska bönder, och med någon promilles promille kanske hjälpa till att hålla uppe självförsörjningen på mat.

  Angående att utländskt kött skulle kunna vara bättre, det kan jag inte avgöra ... det jag dock vet är att jag för några år sedan köpte entrecoté från Tyskland. Billigt. Det var det mest sega jag någonsin serverat, och till middagsgäster dessutom ...

  Om nu svenskt kött skulle ha blivit 'sämre' så handlar det nog om jakten på det fettsnåla, som ju är ännu en av de patologiska sjukorna som drar genom Sverige.

  Sådant, sämre kvalité på kött, har vi dock inte märkt något av, men har å andra sidan inget att jämföra med sedan några år, då vi oftast köper direkt mer eller mindre svart direkt från bönder. Med fördel hela kroppar så vi kan stycka själva.

  Å andra sidan blir svenska tjocka revbensspjäll som grillas vrålgoda även då lockpriset är 29.90 i affären.

  /Majsan

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.