2014-11-17

Kaplan, bostadspolitiken och islamismen

På regeringskansliets hemsida lades idag ut ett pressmeddelande, i vilket man kan läsa följande:
"Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan reser till Ankara och Istanbul den 17-20 november. Ett flertal besök på såväl bostad- stadsutveckling, - som it-sidan står på programmet."
Vad kan då bostads- och stadsutvecklingsminister Kaplan tänkas lära av denna resa? Ptja, I Istanbul så kan han lära sig om undermålig stadsplanering, uppemot två tredjedelar av stadens fastigheter saknar nämligen bygglov. Därtill kan han lära sig om riskerna med att kombinera en undermålig stadsplanering med att anlägga en storstad i en jordbävningszon. Landets jordbävningsinstitut uppskattar nämligen att 25 000 Istanbulbor riskerar att dö i händelse av en större jordbävning.

I Ankara och Istanbul kan Kaplan också lära sig mer om det turkiska regeringspartiet AKP:s syn på stadsplanering. I Istanbul ämnar myndigheterna att skövla ett av stadens få grönområden, Geziparken, och anlägga en shoppinggalleria på platsen. När detta ledde till omfattande protester valde dåvarande premiärministern – numera presidenten – Recep Tayyip Erdoğan att under brutala former skingra demonstrationen med tårgas och vattenkanoner.

I Ankara valde Erdoğan att skövla ett annat grönområde, för att istället anlägga ett presidentpalats för 2,5 miljarder kronor på platsen. Erdoğans hantering av dessa båda ärenden har resulterat i massiv kritik, och lett till att han beskrivits som maktfullkomlig och autokratisk.

I ljuset av detta framstår Mehmet Kaplans studiebesök i Turkiet som direkt bisarrt. Vad som däremot är väldigt intressant i sammanhanget är att Kaplan enligt Nalin Pekgul står AKP väldigt nära. AKP brukar beskrivas som "milt islamistiskt", vilket som av en händelse är en beskrivning som passar väldigt bra in på Mehmet Kaplans egen politiska gärning.

Det finns ett ganska tydligt mönster här. När Kaplan 2010 seglade med Ship to Gaza var en av huvudarrangörerna en organisation vid namn IHH, som inte bara är antisemitisk utan dessutom har nära band till just AKP. I en intervju med en turkisk tidning fällde Kaplan nyligen dessutom en serie väldigt underliga uttalanden om Palestina och om hur islamofobi får europeiska muslimer att ansluta sig till Daesh. Det ligger därför nära till hands att misstänka att Kaplans besök i Turkiet inte främst handlar om bostadsfrågor, utan om att han vill odla sina relationer med AKP.
DN1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, SMP1, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, NT1