2014-11-07

Värdegrunden är den nya statskyrkan

Sekularismen förknippas ofta med ateism och samhällen i vilka religionen för en tynande tillvaro. Detta är i grund och botten en felaktig föreställning, de krafter som genom historien kämpat för sekularismens idéer har snarare gjort detta som ett led i kampen för människors rätt till att få utöva sin religion i fred.

Religionsfriheten anses ofta jämte tryckfriheten och yttrandefriheten höra till de viktigaste demokratiska rättigheterna. Sekularismens principer tas idag närmast för givna, och den som ifrågasätter dem får med rätta räkna med att bli kraftigt ifrågasatt.

Höjer man blicken en smula finner man emellertid att sekularismens ställning i dagens Sverige inte är så självklar som det vid en första anblick kan tyckas. Det finns såklart uppenbara skillnader mellan ideologi och religion, men för det första är båda privata angelägenheter av tämligen exakt samma anledningar och för det andra är skiljelinjen mellan vad som är religion och vad som är ideologi påtagligt ofta allt annat än glasklar.

När det kommer till ideologi är emellertid sekularismens principer idag inte längre självklara. I vad Marika Formgren har kallat för "värdegrundsdemokratin" ser vi en ideologisk statskyrka växa fram. I denna statskyrka är det inte frivilligt att vara medlem, ej heller är det tillåtet att gå ur för att ansluta sig till en annan ideologisk kyrka. Som jämförelse avskaffades statskyrkan i Sverige så sent som år 2000. Detta var kulmen på en utveckling som hade påbörjats 1858, då det blev tillåtet för andra religiösa samfund än statskyrkan att bedriva religiös verksamhet.

Med andra ord innebär värdegrundsdemokratins framväxt att den ideologiska sekularismen är på väg att pressas tillbaka till en position som den religiösa sekularismen sedan länge har lämnat bakom sig. Ej heller kan det hela avfärdas som en lek med ord. Åsikter som att antifeminism bör förbjudas och att sverigedemokrater borde förbjudas att arbeta inom skolan hörs allt oftare. Ledande opinionsbildare må ställa sig bakom sekularismens principer, men skrapar man lite på ytan finner man inte sällan att detta är en läpparnas bekännelse.

Värdegrundstänkandet tillåts idag att breda ut sig inom större och större delar av samhället. Regeringskansliet har till exempel låtit ta fram ett dokument med namnet "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda". Vidare finns det en värdegrund för skolan, en för polisen och så vidare.

Inte sällan blir dessa värdegrundsdokument till rena uppvisningar i nyspråk. Vad som är viktigt att ha klart för sig är att fenomenet värdegrund per definition är en inskränkning av yttrandefriheten. Att man trots detta ofta kan läsa i värdegrundsdokument att syftet med värdegrunden är att främja demokrati, objektivitet och fri åsiktsbildning ger orden en direkt orwelliansk laddning.

Till sist vill jag rekommendera alla att läsa Jens Christian Brandts text "Festen vi missade" från 2004. Den handlar om Berlinmurens fall, och om vad den tredje ståndpunktens värdegrund hade hunnit få för inverkan på svenskarnas demokratiska ryggmärgsreflexer 1989.
DN1, SvD1 SvD2, SvD3, Ex1, Ab1, Ab2, Ab3, Dag1, Dag2, Dag3

12 kommentarer:

 1. Håller med dig om att värdegrunden är den nya statskyrkan och dessutom en statskyrka av närmast medeltida karaktär. Ingen får säga emot värdegrundens överstepräster.
  Helst skulle de vilja förbjuda all kritik enligt lag men just nu nöjer dom sig med att håna,hata och frysa ut sina motståndare.
  Helt sjukt !
  Pelle2

  SvaraRadera
 2. Amen, broder!

  En positiv nyhet är att till och med Åsa Lindeborg lackat ur på tokvänstern, då de börjat angripa hennes polare. Kanske de kan börja svälja sin egen svans.

  SvaraRadera
 3. Linderborgs text öppnar för att konsumtionen av popcorn kan gå upp stadigt den närmaste tiden.

  SvaraRadera
 4. Håller med om nästan allt. Men jag tycker att värdegrundsdokumentet som riktar sig till statsanställda är ganska allmänt hållet och rätt så harmlöst, om man ska vara rättvis (för den goda sakens skull). Tvärtom skulle man kunna använda det _mot_ dem som vill inskränka de medborgerliga rättigheterna för statsanställda.

  SvaraRadera
 5. Hell du store Fnord som spottar så att jag kan överleva. Tack.

  SvaraRadera
 6. Maja: Haha, tack! :)

  Hemulen: Well, kanske inte bästa exemplet. Får erkänna att jag inte detaljsgranskade innehållet alltför noga. ;)

  SvaraRadera
 7. Jag säger som du brukar göra .. väl rutet!

  Om du dessutom tycker att detta .. http://www.ohrlund.se/blogg/?p=2193 .. är lika välskrivet som jag tyckte så skulle jag bli väldigt glad om du utnyttjade ditt twitter för att sprida det. :-)

  SvaraRadera
 8. Gjort!

  Insåg att jag nog fick lägga upp Dag Öhrlund på min bloggroll också.

  SvaraRadera
 9. Varför har du tagit bort Cornucopia och Ledarsidorna från bloggrollen?

  SvaraRadera
 10. Har aldrig haft Ledarsidorna på bloggrollen. Det är bara Cornucopia som har försvunnit.

  Blogrollen speglar ganska väl de bloggar jag själv läser. Nämnda två bloggar har definitivt sina förtjänster, men jag "rutinläser "dem inte. En relativt stor andel av Cornucopias inlägg är till exempel sponsrade, vilket jag tycker är genuint ointressant att läsa. De läsvärda inläggen brukar däremot få så stor spridning att de på ett eller annat sätt nästan alltid dyker upp i mitt flöde ändå.

  Det finns också en poäng med att inte låta bli blogrollen bli alltför lång. Om den blir så lång att man inte orkar eller hinner läsa merparten av inläggen förlorar den sin funktion.

  SvaraRadera
 11. Jens Christian Brandts text är helt utmärkt. Tack för den länken. Stämmer på pricken.

  När muren försvann och östeuropas kommunism likaså, uppstod omedelbart ett absolut medie-vacuum i sverige. Det blev helt tyst från östeuropa. En extremt sällsynt historisk händelse av enorm betydelse precis inpå vår husknut. Och media är helt tysta. Inga analyser. Inga intervjuer. Inga reportage om olika utvecklingar.

  Något entaka försök där man försöker hylla DDR's abortlagstiftning. Och barnpassning. Annars inget.

  Måste vara ett av svensk journalism's största svek genom tiderna. Den röda fascismen dominerade lika mycket i svensk media då som den gör idag.

  När det sedan sipprar fram något litet fragmentariskt från östeuropa i svensk media så handlar det uteslutande om brottslighet och korruption eller något som allmänt kan representera elände.

  (Det finns annars absolut hur mycket som helst av intresse att rapportera och som har stor relevans för svenskar förstås.)

  Att exempelvis Lettland fick mycket hårda direktiv från EU vad gäller ekonomin, ungefär av liknande magnitud som Grekland senare, har knappast uppmärksammats alls. Kanske beror det på att Lettland, till skillnad från Grekland, valde att faktiskt följa EU-direktiven. Med mycket svåra följder för en del av befolkningen. Problemet för svensk media var väl att Lettland ganska snabbt hämtade sig vad gäller ekonomi. Vilket knappast kan sägas om Grekland (där Leif Pagrotsky ju också varit ekonomisk rådgivare.)

  SvaraRadera
 12. Själv erbjuder jag en värdegrundsblogg...


  http://polytempik.blogspot.se/

  "Bloggen som kränker kränkningar".

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.